Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Jak to działa?

Wybierz 1 z 2 sposobów na aktywne zdobywanie punktów w rankingu twórców serwisu:

Kliknij "WYLOSUJ PAKIET DO OCENY" w zakładce "PYTANIA i ODPOWIEDZI" i przydziel punkty wg. PROSTYCH kryteriów. Jako juror zyskasz dodatkowe punkty! Koniecznie weź pod uwagę kryteria ocen oraz ich wagi i pamiętaj, że system eliminuje z grona jurorów tych, których oceny znacząco odbiegają od średniej.

Znajdź w wybranym utworze JK dowolny kontekst, fragment lub słowo i prześlij pakiet zawierający:

  1. sensowne pytanie (otwarte!) związane z twoim wyborem,
  2. poprawną i wyrażoną jednym, pełnym zdaniem odpowiedź na zadane pytanie,
  3. Informacje o źródłach potwierdzających poprawność odpowiedzi.

Pamiętaj, przesyłane pytania mogą być banalne, choć takie są tu najniżej oceniane.

Tuż przed wysłaniem oceń proponowany przez siebie pakiet. Weź pod uwagę, że system porówna wynik twojej samooceny z ocenami jurorów i może usunąć twój pakiet. Stanie się tak, jeśli będzie ona znacząco odbiegać od średniej ocen jurorów.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz w regulaminie.