Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Upadek Ikara”.

Główna myśl zawarta w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Upadek Ikara" to opowieść o próbie osiągnięcia nieosiągalnych celów, dążenie do nieba i dźwigania się ku wyższym sferom, ale także o upadku, niemożności osiągnięcia marzeń i konfrontacji z własną ludzką naturą.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Upadek Ikara”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/upadek-ikara/
 2. "Mrówczy ruch na wantach statku W słońce godzi masztu grot Nie rozmyśla o upadku Kto na rychły liczy wzlot."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pejzaż_z_upadkiem_Ikara
 4. "Obraz odbierany jest jako metafora ludzkiego życia, nieuchronności śmierci i obojętności świata na losy jednostki. Według części krytyków dzieło jest pochwałą ciężkiej i prostej pracy, jednocześnie wyraża niechęć do lekkomyślnych czynów, nawet jeśli są one opiewane przez artystów."

Do utworu „Upadek Ikara”.

Utwór "Upadek Ikara" Jacka Kaczmarskiego powstał według obrazu Pietera Bruegla (starszego) o tytule "Pejzaż z upadkiem Ikara".

Pytanie: Kto jest autorem obrazu, według którego powstał utwór "Upadek Ikara" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/upadek-ikara/
 2. "(wg obrazu P. Breughla st.)"

 3. https://www.groove.pl/jacek-kaczmarski/upadek-ikara/piosenka/266884
 4. "W tym przypadku poeta nawiązuje do XVI-wiecznego obrazu olejnego Pejzaż z upadkiem Ikara. Autorem dzieła był prawdopodobnie Pieter Bruegel (starszy),"

 5. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski – poeta tradycji, “Polonistyka” nr 3 / marzec 2005, s. 34-39., 37
Do utworu „Wojna postu z karnawałem”.

Główna myśl zawarta w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Wojna postu z karnawałem" to obraz kontrastu między duchowym aspektem postu a zmysłowym karnawałem, a także refleksja nad ludzką naturą, która jednocześnie pragnie wstrzemięźliwości i rozrywki, duchowości i hedonizmu.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Wojna postu z karnawałem”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wojna-postu-z-karnawalem/
 2. "Praca stała się zabawą, a zabawa – pracą: Toczą się po ziemi kości, z kart się sypią wióry, Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają – tracą Ale nie odróżnić w ciżbie który z nich jest który."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_karnawału_z_postem
 4. "Tłem religijno-społecznym obrazu jest kontrowersja dotycząca postrzegania świata i człowieka oraz spór o charakterze religijnym, jaki zaistniał między Reformacją a Kościołem katolickim. Kościół postrzegany był jako instytucja wskazująca wiernym przede wszystkim kwestię wiecznego zbawienia jako absolutny cel, do którego należało dążyć poprzez umartwienia i ascezę oraz zapewnienie sobie darowania win za grzechy."

Do utworu „Szulerzy”.

Główną myślą utworu Jacka Kaczmarskiego pt. "Szulerzy" jest ukazanie nieuczciwości graczy zebranych przy stole oraz podkreślenie ich braku zaufania do siebie nawzajem, bo w końcu oszustem może okazać sie nawet pozornie uczciwy gracz.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Szulerzy”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/szulerzy/
 2. "Szuler ten kto pierwszy nazwie się szczęśliwcem Nie ciesz się gdy go odkryjesz zwykle bywa trzech lub czterech Siadłeś po to tu by zagrać uczciwego Swoje zapasowe asy trzymaj długo blisko nerek Póki nie zostanie ci już nic innego"

 3. https://sjp.pwn.pl/slowniki/szuler.html
 4. "szuler «hazardowy gracz w karty, oszukujący podczas gry»"

Do utworu „Wojna postu z karnawałem”.

Główną myśl w utworze "Wojna postu z karnawałem" Jacka Kaczmarskiego można opisać jako surrealistyczne zderzenie i dezorientację tradycyjnych wartości i norm społecznych podczas karnawału, co prowadzi do zamieszania między postem a karnawałem oraz między duchowością a światem codziennym.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Wojna postu z karnawałem”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wojna-postu-z-karnawalem/
 2. "Oszalało miasto całe, Nie wie starzec ni wyrostek Czy to post jest karnawałem, Czy karnawał – postem!"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_karnawa%C5%82u_z_postem
 4. " Lewą stronę malowidła można nazwać stroną Karnawału, a prawą Postu. Na pierwszym planie dostrzegamy dwie symboliczne postacie: otyły osobnik siedzący okrakiem na beczce i trzymający w prawej ręce rożen, na który nadziane są głową prosięcia, pieczona kaczka i kiełbasa, jest personifikacją Karnawału. Na głowie ma pasztet. Beczka, na której siedzi pchana jest po placu pełnym ogryzionych kości, porozrzucanych kart do gry i wypitych jajek. Niebieskie płozy, na których spoczywa beczka, przypominają niebieską łódź widoczną na szyldzie karczmy, która jest „przybytkiem” Karnawału. Po przeciwnej stronie, na wprost Karnawału Bruegel umieścił wychudłego ascetę, jako personifikację Postu. Siedzi on na ascetycznym tronie spoczywającym na platformie pokrytej czerwonym suknem, co może przywodzić na myśl kolor szat kardynalskich."

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Autorem raportu w utworze "Rejtan, czyli raport ambasadora" Jacka Kaczmarskiego jest Nikołaj Repnin.

Pytanie: Kto w utworze "Rejtan, czyli raport ambasadora" Jacka Kaczmarskiego jest autorem tytułowego raportu?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. "Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce,"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki)
 4. "Ponad nimi, w sejmowej loży, zasiadł poseł rosyjski kniaź Nikołaj Repnin."

 5. Uzasadnienie związane z wiedzą ogólną: Małgorzata Krzysztofik, "Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego", Kielce 2017, ISBN 978-83-944748-2-9,, Strony: 155.
 6. "ale w perspektywie odwróconej, z pozycji wroga Polski, Nikołaja Repnina (podmiotu lirycznego), piszącego donos do carycy Katarzyny II (adresatki wypowiedzi lirycznej)."

 7. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski – poeta tradycji, “Polonistyka” nr 3 / marzec 2005, s. 34-39., 37
Do utworu „Ambasadorowie”.

"Ambasadorowie" Jacka Kaczmarskiego przedstawia motyw danse macabre i memento mori, mimo swych wielkich czynów nieunikniona jest śmierć każdego, także pod względem pamięci o ich zasługach.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Ambasadorowie”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ambasadorowie/
 2. "Byli – i nie ma ich, ach – cóż za wielka strata! Jak nazywali się? Któż dzisiaj tego świadom? Ach! Georges de Selve! Obiecujący dyplomata … Ach! Jean de Dinteville, francuski ambasador…"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ambasadorowie
 4. "W ten sposób obraz ten stanowi renesansową kontynuację średniowiecznego memento mori (pamiętaj o śmierci). Z tym hasłem wiąże się ostatni element obrazu: ukryta czaszka – symbol niechybnej śmierci."

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Utwór "Rejtan, czyli raport ambasadora" Jacka Kaczmarskiego krytycznie przedstawia rozdźwięk i chaos w polskim społeczeństwie oraz apeluje o jedność w obliczu narodowego zagrożenia, jakim były rozbioru Polski dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię w XVIII wieku.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Rejtan, czyli raport ambasadora”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. „ Akt podpisany i po naszej myśli brzmi. Zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie Stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt.”

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki)
 4. „ Tematem obrazu jest scena, która rozegrała się 21 kwietnia 1773 w trzecim, decydującym dniu obrad sejmu rozbiorowego na zamku w Warszawie, na mocy którego Prusy, Rosja i Austria dokonały podziału części ziem polskich.”

Do utworu „Somosierra”.

Utwór Jacka Kaczmarskiego pt. "Somosierra" głosi główną myśl o heroizmie żołnierzy na polu bitwy, ich konieczności przekształcenia się w liderów i konfrontacji z trudnościami adaptacji po wielkich wydarzeniach historycznych, co stanowi główną tematykę tekstu.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Somosierra”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/somosierra/
 2. "Ci co polegną – pójdą w bohatery Ci co przeżyją – pójdą w generały"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Somosierr%C4%85
 4. "Bitwa pod Somosierrą – trwająca osiem do dziesięciu minut szarża trzeciego szwadronu 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej, przeprowadzona 30 listopada 1808 rano (około godziny 10.30) na przełęcz Somosierra w Hiszpanii na wysokości 1444 metrów n.p.m., przy 200-metrowej różnicy poziomów. Zakończyła się zdobyciem wąwozu przez polskich szwoleżerów i sukcesem armii napoleońskiej."

Do utworu „Czerwony autobus”.

Główną myślą utworu Jacka Kaczmarskiego pt. „Czerwony autobus” jest parodia smutnej i pełnej udręki codzienności ludzi w PRL.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Czerwony autobus”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/czerwony-autobus/
 2. „Pędzimy przez Polską dzicz, Wertepy, chaszcze, błota. Patrz w tył, tam nie ma nic, Żałoba i sromota.”

Do utworu „Świadectwo”.

Wspomniana w utworze "Świadectwo" Jacka Kaczmarskiego "WRONA" była skrótem, nierzadko używanym żartobliwie, określeniem na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego - niekonstytucyjny organ wojskowy kierowany przez Wojciecha Jaruzelskiego w czasie stanu wojennego.

Pytanie: Czym była wspomniana w utworze Jacka Kaczmarskiego "Świadectwo" "WRONA"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/swiadectwo/
 2. "Paszport? Paszport mam wojenny, Własność Pana Generała. Nawet ci nie podam ceny, Przyjm, że się mnie WRONA bała."

 3. https://www.wikiwand.com/pl/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
 4. "Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy 12/13 grudnia 1981, a rozwiązała się 21 lipca 1983. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego WRON miała charakter pozakonstytucyjny, posiadała cechy junty wojskowej. "

Do utworu „Kariera Nikodema Dyzmy”.

Główna myśl w utworze "Kariera Nikodema Dyzmy" Jacka Kaczmarskiego to satyryczna krytyka fałszywej charyzmy i pozorów sukcesu, podkreślając, że społeczne pochlebstwa i uprzedzenia często prowadzą do wyniesienia nieodpowiednich osób na wyżyny władzy i wpływu, podczas gdy uczciwość i rzeczywista wartość są pomijane lub lekceważone.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Kariera Nikodema Dyzmy”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/kariera-nikodema-dyzmy/
 2. "W pas się kłaniają ministrowie U stóp byłego fordansera; Wyrokiem jest – cokolwiek powie, Nikim jest – kogo sponiewiera."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikodem_Dyzma_(posta%C4%87)
 4. "Przypadkowe spotkanie stało się początkiem zawrotnej kariery Nikodema. Niedouczony urzędniczyna wspiął się po stopniach kariery, a jego ignorancja polityczna i gospodarcza długo pozostawała niezauważona przez otoczenie. Postać Nikodema Dyzmy stała się symbolem cwaniactwa i karierowiczostwa. Dyzma w miarę czasu nabrał pewności siebie, zapomniał o swoim pochodzeniu i wywyższał się nad pospólstwo."

Do utworu „Ambasadorowie”.

Główną myślą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Ambasadorowie" jest przemijalność życia i marność doczesnych dóbr i ambicji, które nieuchronnie ustępują przed upływem czasu oraz nieśmiertelnością sztuki i kultury.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Ambasadorowie”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ambasadorowie/
 2. „ Byli – i nie ma ich, ach – cóż za wielka strata! Jak nazywali się? Któż dzisiaj tego świadom? Ach! Georges de Selve! Obiecujący dyplomata … Ach! Jean de Dinteville, francuski ambasador…”.

 3. https://www.rp.pl/historia/art8754431-tajemnice-ambasadorow-holbeina
 4. „ Wizerunek śmierci, a tym samym połączona z nią symbolika, nieodłącznie wiążą się z literaturą i sztuką. Nie inaczej jest w przypadku dzieła Holbeina Młodszego. Ludzka czaszka widnieje na czapce Jeana de Dinteville'a. Ale na obrazie ukryta jest jeszcze jedna! Pomiędzy ambasadorami nad posadzką znajduje się podłużny kształt, pozornie zupełnie niepasujący do reszty obrazu. Holbein zastosował tu tzw. anamorfozę. Celowo rozciągnął i zdeformował wizerunek czaszki – można ją zobaczyć, gdy spojrzymy na obraz pod odpowiednim kątem lub gdy przyłożymy do płótna wypukłe zwierciadło (można do tego wykorzystać wypolerowaną łyżkę – przystawić jej grzbiet w górnej części anamorfozy, po prawej stronie, by na uwypukleniu dostrzec odbicie czaszki).”

Do utworu „Sen Katarzyny II”.

Piosenka Jacka Kaczmarskiego pt."Sen Katarzyny II" opowiada o carycy Katarzynie Wielkiej.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Sen Katarzyny II”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/sen-katarzyny-ii/
 2. Stój Katarzyno! koronę carów Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sen_Katarzyny_II
 4. Piosenka w żartobliwym tonie opowiada historię rosyjskiej carycy, Katarzyny II, słynącej z legendarnego popędu seksualnego i dobierania sobie wielu kochanków.

Do utworu „Sen Katarzyny II”.

Główną myślą zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Sen Katarzyny II” jest podejście do życia i władzy reprezentowane przez Carycę Katarzynę II.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Sen Katarzyny II”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/sen-katarzyny-ii/
 2. "Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów, Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów, Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie, Już wolę łowić zające i jelenie."

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_II_Wielka
 4. "Rządząc twardą ręką, polegała na swoich doradcach i faworytach takich jak Grigorij Potiomkin czy Grigorij Orłow. W polityce wewnętrznej Nakaz Katarzyny II z 1767 roku definiujący zasady polityki i system prawny zapoczątkował okres absolutyzmu oświeconego w Rosji."