Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Mury”.

Jacek Kaczmarski w utworze pod tytułem ,,Mury" wyraża swoją nieufność wobec wszelkich ruchów masowych i opisuje rolę poety w czasach rewolucji.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mury/
 2. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur... Oni śpiewali wraz z nim.

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mury_(piosenka)
 4. Piosenka stała się hymnem „Solidarności” i symbolem walki z reżimem oraz roli poety („śpiewał, że czas by runął mur... oni śpiewali wraz z nim”). Utwór cechuje bardzo żywiołowa melodia oraz pesymistyczne przesłanie – podmiot liryczny (śpiewak-poeta) porywa ludzi piosenką zagrzewającą ich do walki – po czym traci ją na rzecz zaślepionego rewolucją tłumu. „Mury” napisałem w 1978 r. jako utwór o nieufności do wszelkich ruchów masowych. Usłyszałem nagranie Luisa Llacha i śpiewający, wielotysięczny tłum i wyobraziłem sobie sytuację – jako egoista i człowiek, który ceni sobie indywidualizm w życiu – że ktoś tworzy coś bardzo pięknego, bo jest to przepiękna muzyka, przepiękna piosenka, a potem zostaje pozbawiony tego swojego dzieła, bo ludzie to przechwytują. Dzieło po prostu przestaje być własnością artysty i o tym są „Mury”. I ballada ta sama siebie wywróżyła, bo z nią się to samo stało. Stała się hymnem, pieśnią ludzi i przestała być moja[5].

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Rejtan, czyli raport ambasadora" poeta wskazuje na słabość polskich elit wobec zagranicznych wpływów, co już niejednokrotnie objawiło się w naszej historii, a sam utwór miał być aluzją do uległości PRL-owskich władz względem sowieckich dygnitarzy.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Rejtan, czyli raport ambasadora”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. "Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa. Autorytetu władza nie ma tu za grosz, I bez gwarancji nadal dwór ten finansować To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan,_czyli_raport_ambasadora
 4. "Intencją twórców było umieszczenie polskich doświadczeń okresu zrywu solidarnościowego w perspektywie historycznej w ten sposób, by odbiorca zrozumiał, że jest świadkiem całego procesu, a nie tylko wyjątkowego, odseparowanego historycznie wydarzenia"

Do utworu „Ambasadorowie”.

Utwór "Ambasadorowie" Jacka Kaczmarskiego jest interpretacją obrazu, którego autorem jest Hans Holbein Młodszy.

Pytanie: Interpretacją obrazu jakiego malarza jest utwór pt. "Ambasadorowie", autorstwa Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ambasadorowie/
 2. "(wg obrazu H. Holbeina Mł.)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasadorowie
 4. "Ambasadorowie, Jean de Dinteville i Georges de Selve, Podwójny portret posłów, Portret ambasadorów, (niem. Die Gesandten) – obraz Hansa Holbeina Młodszego"

Do utworu „Bar w Folies-Bergère”.

"Folies-Bergère", czyli paryska music-hall wspomniana w tytule utworu Jacka Kaczmarskiego "Bar w Folies-Bergère" znajduje się we Francji i jest jedną z najsłynniejszych sal koncertowych w Paryżu.

Pytanie: Gdzie znajduje się tytułowa sala koncertowa" Folies-Bergère", o której mowa w utworze "Bar w Folies-Bergère" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bar-w-folies-bergere/
 2. "Bar w Folies-Bergère"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Folies_Berg%C3%A8re
 4. "Folies Bergère (wym. fɔ.li bɛʁ.ʒɛʁ; pierwotnie: Folies Trévise) – paryska music-hall[1][2] (sala koncertowa), której szczytowa sława oraz popularność przypadła na lata 90. XIX wieku oraz lata 20. XX wieku. Jednak do dnia dzisiejszego Folies Bergère pozostaje jedną z najsławniejszych sal koncertowych w Paryżu."

Do utworu „Spotkanie w porcie”.

Prawdziwym autorem oryginalnej rosyjskiej inspiracji utworu Jacka Kaczmarskiego "Spotkanie w porcie" był Jurij Wizbor.

Pytanie: Kto był prawdziwym autorem oryginalnej rosyjskiej inspiracji utworu "Spotkanie w porcie", mimo że Jacek Kaczmarski błędnie uznał że był nim Włodzimierz Wysocki?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/spotkanie-w-porcie/
 2. "za W. Wysockim."

 3. https://www.salon24.pl/u/arden/673176,jurij-wizbor-a-my-w-niebo-slem-rakiety
 4. "Rosyjski bard, poeta, aktor, alpinista i człowiek wielu profesji Jurij Wizbor znany jest w Polsce tylko z jednej piosenki. Piosenka ta, pod oryginalnym tytułem "Opowieść technologa Pietuchowa", przypisywana jest zwykle Wysockiemu, a do kategorii "no diament, no istny cud" przeniósł ją swoim talentem Jacek Kaczmarski"

Do utworu „Bar w Folies-Bergère”.

Główną myślą utworu Jacka Kaczmarskiego pt. „Bar w Folies-Bergère” jest ukazanie kontrastu pomiędzy bogatymi osobami bawiącymi się w barze a zamyśloną, wspominającą dom, wiejską dziewczyną pracującą jako barmanka.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Bar w Folies-Bergère”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bar-w-folies-bergere/
 2. „Jesteś głupią wiejską dziewczyną Która nie wie co jak gdzie i komu Umiesz tylko rozlewać wino I zapatrzyć się myśląc o domu”

 3. https://niezlasztuka.net/o-sztuce/edouard-manet-bar-w-folies-bergere/
 4. „Zmęczenie, samotność pośród bawiącego się tłumu, uprzedmiotowienie – na wiele sposobów próbowano tłumaczyć mimikę barmanki.”

Do utworu „Obława”.

W utworze "Obława" autorstwa Jacka Kaczmarskiego główna myśl koncentruje się wokół opisu brutalnych represji reżimu komunistycznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwłaszcza obławy z lipca 1987 roku, ukazując silny sprzeciw wobec tych działań i wyrażając ducha oporu społecznego.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Obława”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82awa_(piosenka)
 2. "Obława – piosenka autorstwa Jacka Kaczmarskiego, napisana w 1974. Jest to wolne tłumaczenie piosenki Włodzimierza Wysockiego Охота на волков (Ochota na wołkow), którą Kaczmarski usłyszał pierwszy raz w domu reżysera Jerzego Hoffmana. Z tekstu Wysockiego Kaczmarski zapożyczył sytuację wyjściową (tytułowe polowanie) zmieniając melodię i dostosowując metafory do polskich realiów (zniknęły np. z tekstu czerwone chorągiewki, symbol irracjonalnej bariery, którą wilk musi pokonać, a pojawiły się gończe psy)."

Do utworu „Ballada wrześniowa”.

Jacek Kaczmarski opowiada w utworze "Ballada wrześniowa" o najechaniu ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Ballada wrześniowa”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-wrzesniowa/
 2. Tych dni historia nie zapomni, Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł I święcić będą nam potomni Po pierwszym września – siedemnasty.

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Agresja_ZSRR_na_Polsk%C4%99
 4. Agresja ZSRR na Polskę – zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR

Do utworu „Wizyta w PRL na zaproszenie rzecznika rządu”.

Rzecznik rządu z utworu "Wizyta w PRL na zaproszenie rzecznika rządu" Jacka Kaczmarskiego nazywał się Jerzy Urban.

Pytanie: Jak nazywał się rzecznik rządu, który w utworze "Wizyta w PRL na zaproszenie rzecznika rządu" Jacka Kaczmarskiego zaprosił artystę do PRL-owskiej Warszawy?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wizyta-w-prl-na-zaproszenie-rzecznika-rzadu/
 2. "Pojechałem na wakacje do Warszawy, Przecież rzecznik rządu sam zaprosił mnie".

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Urban
 4. "Jerzy Urban – w latach 1981–1989 rzecznik prasowy Rady Ministrów PRL[3], w tym okresie jeden z głównych autorów propagandy państwowej i cenzury".

Do utworu „Arka Noego”.

"W utworze "Arka Noego" Jacka Kaczmarskiego, główna myśl to przekaz o konieczności budowy "Arki" jako symbolu przygotowania na trudności i wyzwanie, które może przybierać różne formy w życiu, podkreślając znaczenie oszczędności, mądrego planowania i wiary w siebie, a także ostrzegając przed zbytnim zwlekaniem z podjęciem działań, aby uniknąć konsekwencji nadchodzącego "potopu".".

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Arka Noego”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/arka-noego/
 2. "Muszę taką łódź zbudować By w niej całe życie zmieścić Nikt nie wierzy w moje słowa Wszyscy mają ważne wieści"

 3. https://bibliamowi.pl/zagadnienie/arka/
 4. "Gdyby Noe nie podjął trudu jej zbudowania, nikt by nie ocalał, ponieważ potop był karą za grzeszne życie ówczesnych ludzi. Biblia mówi: „Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu”."

Do utworu „Somosierra”.

W utworze "Somosierra" Jacka Kaczmarskiego główna myśl ukazuje nie tylko heroizm żołnierzy walczących w brutalnej bitwie pod Somosierrą, ale także podkreśla, że to nie tylko zwycięstwa czy odznaczenia definiują ich oddanie, lecz przede wszystkim postawa niezłomnej determinacji, która sprawia, że ci, którzy polegną lub przetrwają, pozostają wierni swoim zasadom i gotowi są kontynuować służbę wojskową, dążąc do osiągnięcia kolejnych celów i zwycięstw.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Somosierra”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/somosierra/
 2. "Ci co polegną – pójdą w bohatery Ci co przeżyją – pójdą w generały Potem twarz z ognia jeszcze nieobeschłą Będą musieli w szczere giąć uśmiechy Z oczu wymazać swoją hardą przeszłość Uszy nastawić na szeptów oddechy Zwycięskie piersi obciążą ordery"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szar%C5%BCa_w_w%C4%85wozie_Somosierra
 4. "Szwoleżerowie z impetem pokonują pod obstrzałem krętą i wąską górską ścieżkę, stromo wznoszącą się ku przełęczy. Padają zabici i ranni, część koni pędzi bez jeźdźców. Wokół cwałującego szwadronu wznoszą się tumany rdzawobrunatnego pyłu, skrywającego wszystko poza kawalerzystami."

Do utworu „Syn marnotrawny”.

Utwór Jacka Kaczmarskiego pt. „Syn marnotrawny” opowiada o człowieku, który myśli, że jako osoba młoda może wszystko, nawet żyć w nierządzie, jednak tak naprawdę boi się świata i chce odpocząć od całego chaosu życia, a ten odpoczynek znajduje jedynie w domu, gdzie ojciec zawsze przyjmuje go z otwartymi ramionami.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Syn marnotrawny”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/syn-marnotrawny/
 2. "Mogę okraść kantor, kościół czy przekupkę, Żyć z nierządu albo doić chętną wdówkę," "Więc chyłkiem powracam do domu o zmroku – jak złodziej. Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół, Padam z nóg i czuję ręce na ramionach, Do nóg czyichś schylam głowę, jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku, Lecz panika – nie wiem skąd wiem – jest już dla mnie skończona."

 3. https://brainly.pl/zadanie/3340990
 4. "W wierszu 'Syn marnotrawny" podmiot liryczny mówi o sobie,ze jest osoba młodą i nic nie ma.Krytykuje ludzi,którzy pracują w urzedach,ponieważ uważa on,że oni nic nie potrafią.Wszyscy się wokół bogacą,a on jest i będzie biedny,dlatego,że tak chce.Niczego on nie planuje i żyje z dnia a dzień.Mówi,że mógłby robić wszystko,nawet kogoś okraść lub żyć z nierządu.Cieszy go to ,że może sie włóczyć i mówi,że gdyby chciał to mógłby sobie wybrać dobry zawód,mógłby zwiedzać świat,albo być sławnym.Ale tak naprawde podmiot liryczny boi sie tego swiata.Chciałby odpocząć od zgiełku i ciągłej pogoni,chciałby odnaleźć spokój.Podmiot liryczny mówi o sobie ,że jest nikim,że nie obchodzi go co się stanie z nim potem.Po włóczędze ,podmiot liryczny jak złodziej skrada się wieczorem dodomu.Dopiero tutaj czuje on spokój,ponieważ ojciec nic nie mówiąc kładziemu mu ręce na ramionach ,dając do zrozumienia,że jest szczęśliwy z jego powrotu."

Do utworu „Ambasadorowie”.

Główna myśl utworu „Ambasadorowie” Jacka Kaczmarskiego odnosi się do hasła „memento mori”, poeta akcentuje pozycję, sławę i bogactwa tytułowych ambasadorów, które nie ustrzegły ich przed śmiercią.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Ambasadorowie”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ambasadorowie/
 2. „Byli - i nie ma ich, ach - cóż za wielka strata! Jak nazywali się? Któż dzisiaj tego świadom? Ach! George de Selve! Obiecujący dyplomata... Ach! Jean de Dinteville, francuski ambasador...”

Do utworu „Szulerzy”.

Główną myślą zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Szulerzy" jest krytyka hipokryzji i fałszywej moralności obecnej w społeczeństwie, ukazując ludzi, którzy udają szlachetność, jednocześnie oszukując i wykorzystując innych, oraz wskazując na korupcję i zepsucie elit władzy.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Szulerzy”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/szulerzy/
 2. "Gramy patrząc sobie w oczy, ręce muszą chodzić same I pod stołem decydować o rozgrywce. Nie drgnij kiedy król, którego w ręku masz – twą weźmie damę – Szuler ten, kto pierwszy nazwie się szczęśliwcem."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Grający_w_karty_(obraz_Caravaggia)
 4. "Przewrotnie największym oszustem jest tam pozornie uczciwy gracz. Demaskuje on najpierw pozostałych szulerów, aby potem tym łatwiej oszukać kolejnych, uczciwych, graczy."

Do utworu „Arka Noego”.

Główną myślą utworu Jacka Kaczmarskiego pt. „Arka Noego” jest ukazanie konfliktu pomiędzy biblijnym patriarchą a ignorującymi jego ostrzeżenia ludźmi.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Arka Noego”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/arka-noego/
 2. „Budujcie Arkę przed potopem Dobądźcie na to swych wszystkich sił! Budujcie Arkę przed potopem Choćby tłum z waszej pracy kpił!”