Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „ZESŁANIE studentów”.

"Zesłanie studentów" to ekfraza Jacka Kaczmarskiego do obrazu Jacka Malczewskiego.

Pytanie: Do obrazu czyjego autorstwa Jacek Kaczmarski napisał ekfrazę pt. "Zesłanie studentów"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zeslanie-studentow/
 2. "(wg. obrazu J. Malczewskiego)"

Do utworu „Limeryki o narodach”.

Chińska agresja na Tybet, którą opisał Jacek Kaczmarski w tekście pt. ,,Limeryki o narodach" miała miejsce 7 października 1950 roku.

Pytanie: Kiedy miał miejsce chiński atak na Tybet opisany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Limeryki o narodach"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/limeryki-o-narodach/
 2. ,,Lecz losu ironio Brak wojny z Japonią Do mnichów dziś strzela w Tybecie"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Działania_zbrojne_Chińskiej_Armii_Ludowo-Wyzwoleńczej_w_Tybecie
 4. ,,Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza pokonała tybetańską armię pod Czamdo 7 października 1950. Atak ten rozpoczął kampanię Pekinu mającą na celu przyłączenie Tybetu do Chińskiej Republiki Ludowej."

Do utworu „Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch zwany Boschem”.

Utwór Jacka Kaczmarskiego pt. "Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch zwany Boschem" jest ekfrazą obrazu Hieronimusa Boscha o nazwie "Ogród ziemskich rozkoszy" i jednocześnie przedstawieniem zawartości obrazu za pomocą wyrażania się w pierwszej osobie podmiotu lirycznego.

Pytanie: Czego opisem jest utwór Jacka Kaczmarskiego pt. "Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch zwany Boschem"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mistrz-hieronimus-van-aeken-z-hertogenbosch-zwany-boschem/
 2. "A ja dosiadam świni! I diabłów sto mnie goni" "Tu chlusta piwo w gębę moją z dzbana w małpiej dłoni" "A tam gdzieś - mój brat"

 3. https://www.wikiwand.com/pl/Jacek_Kaczmarski#Malarskie
 4. "Mistrz Hieronimus van Aeken z Hertogenbosch zwany Boschem 1977 Ogród ziemskich rozkoszy Hieronim Bosch 1480–1490 olej na desce, tryptyk Hiszpania, Madryt, Prado"

Do utworu „Elekcja”.

Elekcja przedstawiona w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Elekcja” była wyborem króla głosami szlachty, bez względu na zasady sukcesji dynastycznej.

Pytanie: Czym była elekcja przedstawiona w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Elekcja”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://sjp.pwn.pl/slowniki/Elekcja.html
 2. elekcja 2. «w dawnej Polsce: wybór króla głosami szlachty»

Do utworu „Ballada wrześniowa”.

Tematem ,,Ballada wrześniowa" Jacka Kaczmarskiego jest opowieść o sojuszu III Rzeszy i Związku Radzieckiego, które we wrześniu 1939 roku zbrojnie napadły na Polskę.

Pytanie: Jakie wydarzenie historyczne jest tematem utworu Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Ballada wrześniowa”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-wrzesniowa/
 2. ,,Tych dni historia nie zapomni, Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł I święcić będą nam potomni Po pierwszym września – siedemnasty."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_ZSRR_na_Polsk%C4%99
 4. ,, zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR (bez określonego w prawie międzynarodowym Wikiźródła wypowiedzenia wojny) na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą" 17 września jest to data zawarta w utworze

Do utworu „Zbroja”.

Utwór Jacka Kaczmarskiego pod tytułem "Zbroja" można było usłyszeć na początku każdej audycji pt. "Kwadrans Jacka Kaczmarskiego" w Radiu Wolna Europa.

Pytanie: W jakiej audycji radiowej można było znaleźć utwór pod tytułem "Zbroja" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zbroja/
 2. "Wrzasnęli hasło – wojna! Zbudzili hufce hord, Zgwałcona noc spokojna Ogląda pierwszy mord. Goreją świeże rany, Hańbiona płonie twarz – Lecz nam do obrony dany Pamięci pancerz nasz! Więc choć za ciosem pada cios I wróg posiłki śle w konwojach, Nas przed upadkiem chroni wciąż – Zbroja!"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbroja_(piosenka)
 4. "Utwór był wykonywany na początku każdej audycji Jacka Kaczmarskiego w Radiu Wolna Europa."

Do utworu „Na starej mapie krajobraz utopijny”.

"Terra Felix" wspomniana w utworze "Na starej mapie krajobraz utopijny" Jacka Kaczmarskiego oznacza krainę szczęśliwości, szczęśliwą ziemię, pojęcie znane chociażby z dyskursu neosarmackiego.

Pytanie: Co oznacza "Terra Felix" wspomniana w utworze "Na starej mapie krajobraz utopijny" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/na-starej-mapie-krajobraz-utopijny/
 2. "Ale istnieje przecież Sarmatia, Istnieje gdzieś Terra Felix".

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jiczyn
 4. "Z tych czasów pochodzi określenie terra felix („szczęśliwa ziemia”) – obszar, który omijały walki, i w którym obowiązywało inne prawo".

Do utworu „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego”.

"Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" Jacka Kaczmarskiego zawiera trawestacje utworu "ban'ka po-belomu" Włodzimierza Wysockiego.

Pytanie: Trawestacje jakiego utworu zawiera "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/epitafium-dla-wlodzimierza-wysockiego/
 2. "To moja droga z piekła do piekła, W dół na złamanie karku gnam! Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla, Nie zrywa mostów, nie stawia bram!"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Epitafium_dla_W%C5%82odzimierza_Wysockiego
 4. "Osiem strof czterowersowych zaczyna się od słów „To moja droga z piekła do piekła”, stanowiących trawestację „priwiezli iz Sibiri w Sibir” z Bańki po biełomu Włodzimierza Wysockiego[1]."

Do utworu „Karmaniola”.

Tytułowa ,,Karmaniola” w utworze Jacka Kaczmarskiego jest tańcem z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej wykonywanym przy wtórze pieśni rewolucyjnej z 1792 o tej samej nazwie.

Pytanie: Czym jest tytułowa ,,Karmaniola” w utworze Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Karmaniola#:~:text=Karmaniola%20(fr.,o%20dw%C3%B3ch%20miastach%20Karola%20Dickensa.
 2. ,,taniec z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej wykonywany przy wtórze pieśni rewolucyjnej z 1792 o tej samej nazwie."

Do utworu „Ostatnie dni Norwida”.

Jacek Kaczmarski w tekście utworu "Ostatnie dni Norwida" wspomina o tym, jak bogactwo zakonu Templariuszy zostało zdefraudowane przez króla Filipa IV (niedługo później po namowach władcy zakon został rozwiązany przez papieża).

Pytanie: Jakie zdarzenie z historii zakonu Templariuszy przypomina Jacek Kaczmarski w tekście utworu "Ostatnie dni Norwida"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ostatnie-dni-norwida/
 2. "A nad Sekwaną pochylona gałąź Żywa – pod blaskiem corocznej siwizny Wspomina drzewo układane w pryzmy, Gdy Templariuszy Król spalał wspaniałość W czas wielkiej schizmy."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Templariusze
 4. "Ulegając naciskom króla Francji, rzekomo zadłużonego u templariuszy, papież Klemens V na Soborze w Vienne zawiesił zakon bullą „Vox in exscelso” wydaną 3 kwietnia 1312, równocześnie uniewinniając go od zarzutów o herezję."

 5. Marta Margiel, “Piękno jest na to, żeby zachwycało” [w:] “Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła-czytelnicy”, cz. 2, pod red. M. Piechoty i J. Ryby, Katowice 2007., 239
Do utworu „Wojna postu z karnawałem”.

Tytuł obrazu Pietera Bruegla, na podstawie którego Jacek Kaczmarski napisał utwór o charakterze ekfrastycznym pt. "Wojna postu z karnawałem", to "Walka karnawału z postem".

Pytanie: Jaki tytuł nosi obraz Pietera Bruegla, na podstawie którego Jacek Kaczmarski napisał utwór o charakterze ekfrastycznym pt. "Wojna postu z karnawałem"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wojna-postu-z-karnawalem/
 2. "Walka postu z karnawałem (wg obrazu P. Breughla st.)"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Walka_karnawa%C5%82u_z_postem
 4. "Walka karnawału z postem (niderl. De strijd tussen Vasten en Vastenavond) – obraz niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla, powstały w 1559".

Do utworu „Dzieci Hioba”.

Jacek Kaczmarski w utworze "Dzieci Hioba" nawiązał do Księgi Hioba ze Starego Testamentu.

Pytanie: Do jakiej biblijnej księgi nawiązał Jacek Kaczmarski w utworze "Dzieci Hioba"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/dzieci-hioba/
 2. "Żyły przecież dzieci Hioba (...)."

 3. Uzasadnienie związane z wiedzą ogólną: Pismo Święte, Wydawnictwo M, Kraków, 2012, Strony: 583.
 4. "Utrata majątku i śmierć dzieci Hioba(...) Twoi synowie i córki byli razem jedząc i pijąc w domu ich pierworodnego brata. I oto zerwał się gwałtowny wicher od pustyni, uderzył we wszystkie cztery rogi domu, a ten zwalił się na ludzi zabijając wszystkich (...)."

Do utworu „Lekcja historii klasycznej”.

Przywołana przez Juliusza Cezara, a cytowana za nim przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Lekcja historii klasycznej" Galia, zajmowała obecne tereny Francji, Belgii, Szwajcarii i północno-zachodnich Włoch.

Pytanie: Jakie tereny obejmowała Galia, którą przywołuje - cytowany przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Lekcja historii klasycznej" - Juliusz Cezar?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Galia
 2. "Galia (łac. Gallia) – kraina historyczna w Europie Zachodniej, obecnie tereny Francji, Belgii, Szwajcarii i północno-zachodnich Włoch, zamieszkana przez plemiona celtyckie".

Do utworu „Mury”.

Jacek Kaczmarski przy tworzeniu utworu "Mury" inspirował się piosenką Lluísa Llacha.

Pytanie: Kogo piosenką inspirował się Jacek Kaczmarski przy tworzeniu utworu "Mury"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mury/
 2. "Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam bat! A mury runą, runą, runą I pogrzebią stary świat!"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kaczmarski#Najbardziej_znane_utwory
 4. "Pieśń – symbol. Inspirowana piosenką Lluísa Llacha, L’Estaca (Pal), do której melodii Jacek Kaczmarski napisał wiersz Mury."

Do utworu „Metamorfozy sentymentalne”.

Jacek Kaczmarski w utworze "Metamorfozy sentymentalne" nazywa Owidiusza "obeznanym w sekretach płci", mając na uwadze dzieło rzymskiego poety "Sztuka kochania", które obnażało moralność seksualną ówczesnych elit.

Pytanie: Jakie dzieło Owidiusza zainspirowało Jacka Kaczmarskiego w utworze "Metamorfozy sentymentalne" do określenia rzymskiego poety mianem "obeznanego z sekretami płci"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/metamorfozy-sentymentalne/
 2. "Jakby to Owid ułożył, W sekretach płci obeznany –".

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Owidiusz
 4. "Przeciwstawiając się rzymskiej tradycji poetyckiej posługiwał się ironią i dowcipem – szczyty tej formy wyrazu osiągnął w Sztuce kochania. W tych wczesnych, erotycznych utworach Owidiusza podziwiano zarówno wspaniałą technikę wersyfikacyjną, jak i zuchwałość oraz bezczelność, z jakimi poeta szydził z zasad rzymskiej moralności, elit społecznych, czy nawet z samego Augusta".