Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Marsz intelektualistów”.

Jacek Kaczmarski dedykował utwór "Marsz Intelektualistów" wszystkim wykształconym ludziom, którzy swoją inteligencją i wiedzą zdecydowali się służyć reżimowi wojskowemu w Polsce.

Pytanie: Komu Jacek Kaczmarski dedykował utwór "Marsz Intelektualistów"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/marsz-intelektualistow/
 2. "Utwór dedykowany wszystkim tym, którzy swoją inteligencją i wykształceniem zdecydowali się służyć reżimowi wojskowemu w Polsce"

Do utworu „Przedszkole”.

Piosenka "Przedszkole" Jacka Kaczmarskiego inspirowana była twórczością i postacią Wojciecha Młynarskiego.

Pytanie: Jakim artystą inspirowana była piosenka "Przedszkole" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/przedszkole/
 2. "W 77 roku, kiedy pierwszy raz się pojawiłem na festiwalu, zaśpiewałem “Przedszkole”, to była taka piosenka bardzo inspirowana Młynarskim, w stylu bardzo kabaretowym lat 60-tych."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Młynarski
 4. Wojciech Marian Młynarski (ur. 26 marca 1941 w Warszawie, zm. 15 marca 2017 tamże) – polski poeta, reżyser i wykonawca piosenki autorskiej, satyryk, artysta kabaretowy, autor tekstów piosenek i librett, tłumacz, znany przede wszystkim z autorskich recitali. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przez niektórych autorów uznawany za najwybitniejszego twórcę tekstów w powojennej historii kabaretu literackiego w Polsce

Do utworu „Pikieta Powstańcza”.

Autorem obrazu, do którego Jacek Kaczmarski napisał ekfrazę pt. "Pikieta powstańcza jest Maksymilian Gierymski.

Pytanie: Kto jest autorem obrazu, do którego Jacek Kaczmarski napisał ekfrazę pt. "Pikieta powstańcza?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/pikieta-powstancza/
 2. "(wg obrazu M. Gierymskiego)"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Patrol_powsta%C5%84czy_(obraz_Maksymiliana_Gierymskiego)
 4. Obraz był inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego do napisania utworu Pikieta powstańcza, który został wykonany w 1981 podczas koncertu w warszawskiej „Zachęcie”

Do utworu „Wigilia na Syberii”.

Jacka Kaczmarskiego do napisania utworu ,,Wigilia na Syberii" zainspirował obraz olejny namalowany przez Jacka Malczewskiego.

Pytanie: Co zainspirowało Jacka Kaczmarskiego do napisania utworu ,,Wigilia na Syberii "?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_na_Syberii
 2. Wigilia na Syberii – obraz olejny autorstwa Jacka Malczewskiego, namalowany w roku 1892.[...] Obraz był inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego do napisania wiersza o tym samym tytule w roku 1980.

Do utworu „Marcin Luter”.

Marcin Luter jako bohater utworu Jacka Kaczmarskiego pt. "Marcin Luter" tłumaczy Pismo Święte z łaciny, natomiast w rzeczywistości tłumaczył je z języka hebrajskiego i greki.

Pytanie: Jaka niezgodność historyczna, odnosząca się do tłumaczenia Pisma Świętego przez Marcina Lutra występuje w utworze pt. "Marcin Luter" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/marcin-luter/
 2. "Pismo święte z wszechwładnej łaciny Na swój własny język przekładam:"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Luter
 4. "W tym odosobnieniu spędził Luter w sumie 10 miesięcy, a w trakcie pobytu tam studiował język hebrajski i grecki, przekładał psalmy, pisał traktaty."

Do utworu „Egzamin”.

Pisząc kilkakrotnie w utworze "Egzamin" o czterdziestu latach, Jacek Kaczmarski nawiązuje do 40 lat rządów komunistów w Polsce, bowiem utwór powstał po cztech dekadach obecności sowietów w Polsce.

Pytanie: Do czego nawiązuje Jacek Kaczmarski w utworze "Egzamin", pisząc co i rusz o czterdziestu latach?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/egzamin/
 2. "Jacek Kaczmarski 1981". To wtedy, w okresie "karnawału Solidarności", powszechnie mówiło się o 40 latach komunizmu w Polsce.

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Patrol_powsta%C5%84czy_(obraz_Maksymiliana_Gierymskiego)
 4. "Po rozwiązaniu KPP, zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow, agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939, wojskowej okupacji terytorium Rzeczypospolitej przez Wehrmacht i Armię Czerwoną, a następnie formalnym traktacie rozbiorowym (pakcie o granicach i przyjaźni), zawartym pomiędzy III Rzeszą a ZSRR 28 września 1939 i aneksji wschodnich terytoriów RP przez ZSRR w październiku 1939, idea komunistycznej Polski powróciła w planach politycznych Stalina w roku 1940".

Do utworu „Rzeź niewiniątek”.

Jacek Kaczmarski pisząc utwór ,,Rzeź niewiniątek” inspirował się obrazem Petera Breughla st. pod tym samym tytułem.

Pytanie: Czym Jacek Kaczmarski inspirował się, pisząc utwór “Rzeź niewiniątek”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rzez-niewiniatek/
 2. ,,(wg obrazu P. Breughla st.)"

Do utworu „Doświadczenie (Marzec ’68)”.

Strajki studenckie opisane w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Doświadczenie (Marzec ‘68)” doprowadziły do osłabienia władzy Gomułki, ale również do obarczenia winą osób żydowskiego pochodzenia za wszelkie kłopoty w państwie.

Pytanie: Jakie następstwa miały strajki studenckie opisane w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Doświadczenie (Marzec '68)”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/doswiadczenie-marzec-68/
 2. ,,Z daleka ludzie cisi, przestraszeni Patrzyli, jak się patrzy na ognisko – Z tą fascynacją, szaleństwem płomieni, Do których lepiej nie podchodzić blisko."

 3. https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/historia/169441,Jerzy-Eisler-Marzec-68-z-perspektywy-polwiecza.html?fbclid=IwAR0S6pi8csFJFWhKyyg4tQqjlR5CR9egWx7KDQhqY2Z7hAZDwJ2oO3fo43Q
 4. ,,Pozycja Gomułki przejściowo uległa osłabieniu, lecz mimo wszystko udało mu się utrzymać u władzy.", ,,Z partii i pracy usuwano głównie, choć oczywiście nie wyłącznie, osoby pochodzenia żydowskiego, na które zrzucano całą odpowiedzialność za wszelkie błędy i niepowodzenia."

Do utworu „Lalka, czyli polski pozytywizm”.

Odkrywcą metalu wspomnianego przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Lalka, czyli polski pozytywizm" był doktor Geist.

Pytanie: Jak miał na imię odkrywca metalu lżejszego od powietrza, wspominanego przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Lalka, czyli polski pozytywizm"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. Uzasadnienie związane z wiedzą ogólną: Lalka, tom II, wydanie opublikowane przez projekt Wolne Lektury, Strony: akapity od 1011 do 1015.
 2. Pobiegł do żelaznej szafy, otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei począł wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny, lżejszego od wody, to znowu przezroczystego… Wokulski oglądał je, ważył, ogrzewał, kuł, przepuszczał przez nie prąd elektryczny, ciął nożycami. Na próbach tych zeszło mu parę godzin; w rezultacie jednak przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. Skończywszy próby Wokulski wyczerpany upadł na fotel; Geist pochował swoje okazy, zamknął szafę i śmiejąc się zapytał: — No i cóż: fakt czy złudzenie? — Nic nie rozumiem — szepnął Wokulski ściskając rękoma skronie — głowa mi pęka!… Metal trzy razy lżejszy od wody… niepojęta rzecz!… — Albo metal o jakie dziesięć procent lżejszy od powietrza, co?… — śmiał się Geist. Ciężar gatunkowy obalony… prawa natury podkopane, co?… Cha! cha!… Nic z tego wszystkiego. Prawa natury, o ile je znamy, nawet przy moich metalach pozostaną nietknięte.

Do utworu „Ostatnie dni Norwida”.

Wymienione w "Ostatnich Dniach Norwida", który to utwór jest dziełem Jacka Kaczmarskiego, "Ludwiki" są historyczną monetą francuską wykonywaną ze złota.

Pytanie: Czym były i z jakiego materiału powstawały wymienione w "Ostatnich dniach Norwida" pióra Jacka Kaczmarskiego "Ludwiki"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Luidor
 2. Luidor (ludwik, fr. Louis d'or) – złota moneta francuska.

Do utworu „Drzewo genealogiczne”.

Jacek Kaczmarski w utworze "Drzewo genealogiczne", pisząc o "dekadzie wygnania" odnosi się do własnego wymuszonego pobytu poza granicami kraju od 1981 roku, a także przywołuje historyczną perspektywę wygnańca związaną z powstaniami narodowowyzwoleńczymi.

Pytanie: Do czego odnosi się Jacek Kaczmarski w utworze "Drzewo genealogiczne", pisząc o "dekadzie wygnania"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/drzewo-genealogiczne/
 2. "Po dekadzie wygnania – polskim jeszcze władam, Proszę więc o dokument, że jestem Polakiem".

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kaczmarski
 4. "U schyłku 1981, podczas trasy koncertowej Kaczmarskiego we Francji, w Polsce ogłoszono stan wojenny. Przebywając na emigracji koncertował on m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, RPA, Izraelu oraz w większości krajów Europy Zachodniej. Występował na rzecz podziemnej „Solidarności”, brał udział w licznych akcjach charytatywnych. Po powrocie do Polski w 1990 odbył, wraz ze Zbigniewem Łapińskim, pierwszą po 9 latach emigracji trasę koncertową".

Do utworu „Ostatnie dni Norwida”.

Słowa rozpoczynające utwór Jacka Kaczmarskiego "Ostatnie dni Norwida" są powtórzeniem myśli wyrażonej w dziele "Promethidion" Cypriana Kamila Norwida, które w swojej pierwszej części dotyczy piękna, a w drugiej dobra i prawdy będącej "światłością obu".

Pytanie: Do jakiego tekstu Cypriana Kamila Norwida nawiązują pierwsze słowa utworu Jacka Kaczmarskiego "Ostatnie dni Norwida"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ostatnie-dni-norwida/
 2. "Piękno jest na to, żeby zachwycało –".

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Promethidion
 4. "Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem – poemat, traktat dydaktyczny Cypriana Kamila Norwida pisany wierszem. Składa się z dwóch części: Bogumił. Dialog, w którym jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki. Wiesław. Dialog, w którym jest rzecz o prawdzie, jej promieniach i duchu. Stanowi refleksję autora nad estetyką i pojmowaniem sztuki w nawiązaniu do filozofii Platona".

 5. Uzasadnienie związane z wiedzą ogólną: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/promethidion.html, Strony: 233.
 6. "Bo piękno na to jest, by zachwycało".

Do utworu „Głupi Jasio”.

Jacek Kaczmarski w utworze "Głupi Jasio" zastosował do oddania mowy wężów instrumentację głoskową, gromadząc obok siebie wiele spółgłosek s, ś i sz.

Pytanie: Dzięki jakiej, szczególnie popularnej wśród futurystów i dadaistów, metodzie Jacek Kaczmarski oddaje w utworze "Głupi Jasio" mowę wężów?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/glupi-jasio/
 2. "– Głupi Jasiu, Głupi Jasiu, Jeśliś nas się nie przestraszył – Idź przed siebie ścieżką na sam szczyt".

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Instrumentacja_g%C5%82oskowa
 4. "Instrumentacja głoskowa – środek stylistyczny polegający na takim doborze słów w tekście, aby poprzez bliskie sąsiedztwo powtarzających się podobnych głosek nadać mu szczególną wartość brzmieniową i semantyczną. W ten sposób powstaje dodatkowa warstwa estetyczna utworu, często podlegająca odrębnej interpretacji".

Do utworu „Elekcja”.

Jacek Kaczmarski w swoim utworze pt. ,,Elekcja" nawiązuje do słów barokowego filozofa Kartezjusza - ,,Cogito ergo sum", co oznacza „Myślę, więc jestem”.

Pytanie: Do kogo słów nawiązuje Jacek Kaczmarski w swoim utworze pt. ,,Elekcja" mówiąc ,,ergo sum" ?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/elekcja/
 2. ,,Szlag mnie trafia – ergo sum!"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum
 4. ,,Cogito ergo sum (łac. „Myślę, więc jestem”) – zdanie będące konkluzją wywodu, w którym René Descartes (Kartezjusz) poszukuje niepowątpiewalnych podstaw wiedzy. Fakt myślenia jest niepodważalny, a w konsekwencji pewne jest istnienie podmiotu myślącego."

Do utworu „Karmaniola”.

Bastylia wspomniana w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Karmaniola” to zamek wybudowany pod Paryżem 14 lipca 1789 roku, który w czasie zamieszek rozpoczynających rewolucję francuską został zdobyty przez lud paryski i jako symbol ucisku w późniejszym czasie zburzony.

Pytanie: Czym jest Bastylia wspomniana w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Karmaniola”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/karmaniola/
 2. ,,A wszak Bastylia wcale nie upadła I nikt królewskiej nie zażądał głowy.”

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bastylia
 4. ,,14 lipca 1789, w czasie zamieszek rozpoczynających rewolucję francuską, zamek został zdobyty przez lud paryski i jako symbol ucisku w czasie późniejszym zburzony.”