Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Świadectwo”.

Wspomniany w utworze "Świadectwo" Jacka Kaczmarskiego Józef Glemp był prymasem Polski oraz powściągliwym mediatorem pomiędzy stroną rządową, a solidarnościową w czasie stanu wojennego.

Pytanie: Kim był wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Świadectwo" Glemp?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/swiadectwo/
 2. "Spawacz gra w bambuko z Glempem"

 3. https://www.wikiwand.com/pl/J%C3%B3zef_Glemp
 4. "7 lipca 1981 papież Jan Paweł II prekonizował go arcybiskupem metropolitą warszawskim, a także arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, co wiązało się z przyznaniem godności prymasa Polski. " " W okresie ostrych konfliktów społecznych podejmował się mediacji, uczestnicząc m.in. 4 listopada 1981 w spotkaniu generała Wojciecha Jaruzelskiego z Lechem Wałęsą. 13 grudnia 1981, w dniu wprowadzenia stanu wojennego, chcąc zapobiec otwartym walkom, w kazaniu wygłoszonym w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie apelował o zachowanie spokoju."

Do utworu „ZESŁANIE studentów”.

Główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "ZESŁANIE studentów" można streścić jako ukazanie tragicznej losu studentów zesłanych na Syberię w czasach carskiej Rosji, którzy pod wielką mapą Imperium, zmęczeni i cierpiący, w trudnych warunkach próbują zachować swoją tożsamość, wykształcenie i nadzieję na powrót, mimo przymusu pracy, represji i trudności życiowych.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „ZESŁANIE studentów”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zeslanie-studentow/
 2. "Śpi – kto spać może po drodze Trudnej jak lekcja historii Na wielkiej pustej podłodze Egzamin wstępny katorgi"

 3. https://www.piosenkaztekstem.pl/opracowanie/jacek-kaczmarski-zeslanie-studentow/
 4. "Piosenka inspirowana jest obrazem Jacka Malczewskiego pod tym samym tytułem, namalowanym w 1884 roku. (...) Obraz nawiązuje do wywózki na Sybir grupy gimnazjalistów żmudzkich w 1823 roku, po dekonspiracji stowarzyszenia filaretów. "

Do utworu „Syn marnotrawny”.

Utwór „Syn marnotrawny” Jacka Kaczmarskiego inspirowany jest obrazami Hieronima Boscha i Rembrandta van Rijna.

Pytanie: Obrazy jakich autorów stały się dla Jacka Kaczmarskiego źródłem inspiracji do stworzenia utworu pt. „Syn marnotrawny”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/syn-marnotrawny/
 2. „(wg obrazów H. Boscha i Rembrandta van Rijn)”

Do utworu „Barykada (Śmierć Baczyńskiego)”.

Jacek Kaczmarski w utworze pt. ,,Barykada. Śmierć Baczyńskiego” inspirował się twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Pytanie: Twórczością jakiego poety inspirował się Jacek Kaczmarski w utworze pt. ,,Barykada. Śmierć Baczyńskiego”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/barykada-smierc-baczynskiego/
 2. Wskazuje na to sam tytuł ,,Barykada. Śmierć Baczyńskiego".

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski
 4. ,,1990 – Jacek Kaczmarski, Kosmopolak – „Barykada (Śmierć Baczyńskiego)”"

Do utworu „Stańczyk”.

Jacek Kaczmarski w piosence "Stańczyk" przywołuję postać Stańczyka, który był błaznem nadwornym Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.

Pytanie: Błaznem jakich królów był tytułowy Stańczyk z piosenki Jacka Kaczmarskiego - "Stańczyk"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/stanczyk/
 2. "Nie jestem dobrym błaznem na te czasy"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%84czyk
 4. "Stańczyk (...) - błazen nadworny Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, znany z ostrego dowcipu."

Do utworu „Epitafium dla Sowizdrzała”.

Sowizdrzał w piosence Jacka Kaczmarskiego pt. "Epitafium dla Sowizdrzała" był złośliwym błaznem, który w powieści Charlesa de Costera stał się symbolem oporu Flamandów wobec okupacji hiszpańskiej w 16 wieku.

Pytanie: Kim był Sowizdrzał w piosence Jacka Kaczmarskiego pt. "Epitafium dla Sowizdrzała"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.piosenkaztekstem.pl/opracowanie/jacek-kaczmarski-epitafium-dla-sowizdrzala/
 2. Tytuł: "Epitafium dla Sowizdrzała", oraz ogólna tematyka utworu .

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dyl_Sowizdrza%C5%82
 4. Belgijski pisarz Charles De Coster wydał w 1868 roku własną wersję przygód Dyla pt. Legenda jako też bohaterskie wesołe i sławne przygody Dyla Sowizdrzała i Jagnuszka Poczciwca w krajach flamandzkich i gdzie indziej (fr. La Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs), w której postać ta staje się symbolem oporu Flamandów przed okupacją hiszpańską w XVI wieku.

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Utwór "Rejtan, czyli raport ambasadora" Jacka Kaczmarskiego jest satyrycznym komentarzem do sytuacji politycznej w Polsce podczas rozbiorów, gdzie opisuje się dezintegrację i chaos w polskim społeczeństwie, zaniedbywanie wartości narodowych na rzecz prywatnych interesów, a także bezradność króla w obliczu trudnych wyborów politycznych.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Rejtan, czyli raport ambasadora”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. "Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu, Co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi, Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu I nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan,_czyli_raport_ambasadora
 4. "Kaczmarski opisując obraz Rejtan autorstwa Jana Matejki, czyni narratorem rosyjskiego dyplomatę siedzącego w loży i z góry obserwującego scenę zablokowania przez Tadeusza Reytana drzwi wyjściowych z Sejmu Rozbiorowego (scena ta rozegrała się 21 kwietnia 1773 w trzecim, decydującym dniu obrad tego sejmu)."

Do utworu „Somosierra”.

Utwór "Somosierra" Jacka Kaczmarskiego powstał według obrazu Piotra Michałowskiego pod tytułem "Szarża w wąwozie Somosierra".

Pytanie: Kto był autorem obrazu według którego powstał utwór "Somosierra" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/somosierra/
 2. "(wg obrazu P. Michałowskiego)"

 3. https://www.piosenkaztekstem.pl/opracowanie/jacek-kaczmarski-somosierra/
 4. "Piosenka jest inspirowana obrazem Piotra Michałowskiego powstałym w roku 1837."

 5. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski – poeta tradycji, “Polonistyka” nr 3 / marzec 2005, s. 34-39., 38
Do utworu „A my nie chcemy uciekać stąd”.

Główną myślą utworu "A my nie chcemy uciekać stąd" autorstwa Jacka Kaczmarskiego, jest tragedia, którą przeżywali pacjenci szpitala psychiatrycznego podczas pożaru.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „A my nie chcemy uciekać stąd”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/a-my-nie-chcemy-uciekac-stad/
 2. "Stanął w ogniu nasz wielki dom"

Do utworu „Wigilia na Syberii”.

Jacek Kaczmarski pisząc utwór "Wigilia na Syberii" zainspirował się obrazem Jacka Malczewskiego pod tym samym tytułem.

Pytanie: Obrazem jakiego malarza zainspirował się Jacek Kaczmarski w utworze "Wigilia na Syberii"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wigilia-na-syberii/
 2. "wg obrazu J. Malczewskiego"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wigilia_na_Syberii
 4. "Obraz był inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego do napisania wiersza o tym samym tytule"

Do utworu „Sen Katarzyny II”.

Tytułowa Caryca z utworu "Sen Katarzyny II" Jacka Kaczmarskiego urodziła się w Szczecinie.

Pytanie: Gdzie urodziła się tytułowa caryca z utworu "Sen Katarzyny II" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/sen-katarzyny-ii/
 2. "Rzekł o mnie "niewyżyta Niemra" I pod batogiem nago biegł Po śniegu dookoła Kremla Stój Katarzyno! Koronę Carów Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_II_Wielka
 4. Urodziła się 2 maja 1729 roku w Szczecinie jako córka księcia Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst z dynastii askańskiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsztyńskiej.

Do utworu „ZESŁANIE studentów”.

Główna myśl zawarta w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "ZESŁANIE studentów" to opis trudnego i beznadziejnego losu studentów zesłanych na Syberię, którzy próbują znaleźć pocieszenie i nadzieję w trudnych warunkach katorgi, przy zachowaniu ducha nauki i kultury, pomimo brutalnej rzeczywistości zesłania.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „ZESŁANIE studentów”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zeslanie-studentow/
 2. "Pod wielką mapą Imperium Odpocząć – jak kto potrafi Kończymy bliską Syberią Skrócony kurs geografii."

 3. https://www.piosenkaztekstem.pl/opracowanie/jacek-kaczmarski-zeslanie-studentow/
 4. "Obraz przedstawia najprawdopodobniej pośredni etap zsyłki – zrezygnowani, pozostawieni własnym myślom uczniowie czekają na dalszą część podróży na wschód."

Do utworu „Somosierra”.

Bitwa pod Somosierra, o której wspomina Jacek Kaczmarski w utworze "Somosierra", dała początek francuskiemu powiedzeniu "pijany jak Polak" (fr. soûl comme un Polonais), ze względu na szaleńczą szarżę polskich szwoleżerów, po której jeden z generałów miał powiedzieć, że tylko pijany odważyłby się na szarżę w górę wąwozu.

Pytanie: Jakiemu francuskiemu powiedzeniu dała początek bitwa pod Somosierra, o której to bitwie wspomina Jacek Kaczmarski w utworze "Somosierra"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/somosierra/
 2. "Pod prąd wąwozem w twarz ognistym wiatrom Po końskie brzuchy w nurt płynącej lawy Prze szwoleżerów łatwopalny szwadron"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijany_jak_Polak
 4. "Rozkaz szarżowania wąwozu na przełęczy Somosierra (1808) wywołał wśród generałów otaczających cesarza tak wielkie zdumienie, że jeden z nich miał powiedzieć: "Trzeba być pijanym, by taki rozkaz wydać i trzeba być pijanym, by go wykonać." Według innej tradycji słowa te brzmiały: "Trzeba być pijanym, by wykonać taki rozkaz""

Do utworu „Szulerzy”.

Główną myślą zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Szulerzy” jest fantazja odnośnie do dalszego ciągu sceny zawartej na obrazie Caravaggia pt. „Grający w karty”.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Szulerzy”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/szulerzy/
 2. „Swoje zapasowe asy trzymaj długo blisko nerek Póki nie zostanie ci już nic innego. Wtedy dołącz je do talii tak, by nikt nie spostrzegł sprawcy, A gdy już się wyda, że jest kart za dużo, Wstań od stołu z oburzeniem, walnij pięścią – Ha! Szubrawcy! A więc temu to rozrywki wasze służą! Unieważniam wszystkie partie! Pieczętuję stół i pulę! Albo wzywam straż! I skandal! I rozróba! Łotry znikną – ty usiądziesz, przetasujesz talię czule I zaprosisz – kogo chcesz – by go oskubać."

 3. https://www.piosenkaztekstem.pl/opracowanie/jacek-kaczmarski-szulerzy/
 4. „Piosenka Kaczmarskiego jest interesującą fantazją na temat dalszego ciągu sceny – oto ofiara może przechytrzyć szulerów i zająć ich miejsce."

Do utworu „ZESŁANIE studentów”.

Główną myślą zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Zesłanie studentów” jest ukazanie realiów polskich zesłańców i tragedii niewinnych ludzi, która jest cały czas powtarzana w dziejach ludzkości.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „ZESŁANIE studentów”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zeslanie-studentow/
 2. „ Śpi – kto spać może po drodze Trudnej jak lekcja historii Na wielkiej pustej podłodze Egzamin wstępny katorgi”

 3. https://apcz.umk.pl/LC/article/download/37863/32034
 4. „[K]rok jeszcze - przejdziem w mit" (Baczyński 1942) - zdają się mówić w utworze „Zesłanie studentów” młodzi chłopcy sportretowani przez Kaczmarskiego podczas odpoczynku w trakcie żmudnej drogi na Syberie. Przyszłość młodych ludzi poeta pointuje sugestywna metafora: „pod wielką mapa Imperium" (Kaczmarski 2012: 133), będąca zarówno swoistą aluzją do realnej sytuacji (wszak w pomieszczeniu, w którym odpoczywają, na ścianie wisi wielka biała mapa Rosji), jak tez syntetyczna zapowiedzią dalszych losów pełną niewiadomych (białe plamy). Zesłańcy są na tyle młodzi, ze nie uświadamiają sobie rozmiaru cierpień, które staną się ich udziałem.”