Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Nad spuścizną po przodkach deliberacje”.

Twórcą muzyki poważnej którego muzykę Jacek Kaczmarski wykorzystał w utworze "Nad spuścizną po przodkach deliberacje" jest Georg Friedrich Händel.

Pytanie: Muzykę jakiego twórcy muzyki poważnej wykorzystał Jacek Kaczmarski w utworze "Nad spuścizną po przodkach deliberacje"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmatia_(album)
 2. Georg Friedrich Händel – 16

Do utworu „Świadectwo”.

Wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Świadectwo" "spawacz" to Wojciech Jaruzelski - generał ludowego Wojska Polskiego oraz premier, minister obrony narodowej i przewodniczący Rady Państwa w okresie stanu wojennego, nazywany "spawaczem" ze względu na noszone przez niego ciemne okulary.

Pytanie: Kim był "spawacz" wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Świadectwo"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/swiadectwo/
 2. "Spawacz gra w bambuko z Glempem"

 3. https://www.wikiwand.com/pl/Wojciech_Jaruzelski#/Wojciech_Jaruzelski_w_filmie_i_teatrze
 4. "Postać Jaruzelskiego, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, była przedmiotem szeregu żartów. Ze względu na ciemne okulary, lecz i w nawiązaniu do nazwy herbu Ślepowron, Jaruzelski bywał nazywany „Spawaczem”, „Ślepym” oraz „Ślepowronem".

Do utworu „Bar w Folies-Bergère”.

Jacek Kaczmarski napisał piosenkę "Bar w Folies-Bergère" na podstawie obrazu Édouarda Maneta pod tym samym tytułem.

Pytanie: Na podstawie jakiego tekstu kultury Jacek Kaczmarski napisał piosenkę "Bar w Folies-Bergère"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bar-w-folies-bergere/
 2. "(wg obrazu E. Maneta)"

 3. https://www.wikiwand.com/pl/Jacek_Kaczmarski
 4. "Bar w Folies-Bergére 1978 Bar w Folies-Bergère"

Do utworu „Lekcja historii klasycznej”.

Jacek Kaczmarski w utworze "Lekcja historii klasycznej" odnosi się do serii wojen galijskich toczonych przez Juliusza Cezara w latach 50. I w. p.n.e.

Pytanie: Kiedy toczyły się wojny galijskie, do których odnosi się Jacek Kaczmarski w utworze "Lekcja historii klasycznej"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/lekcja-historii-klasycznej/
 2. "Gniją wzgórza galijskie w pomieszanej krwi, A Juliusz Cezar pisze swoje pamiętniki."

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojny_galijskie
 4. "Wojny galijskie – seria kampanii i bitew stoczonych w latach 58–51 p.n.e. "

Do utworu „ZESŁANIE studentów”.

Piosenka Jacka Kaczmarskiego "Zesłanie studentów" powstała na podstawie obrazu Jacka Malczewskiego pod tym samym tytułem.

Pytanie: Na podstawie jakiego obrazu powstała piosenka Jacka Kaczmarskiego "Zesłanie studentów" i kto był autorem dzieła?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zeslanie-studentow/
 2. "(wg obrazu J. Malczewskiego)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Malczewski
 4. "Na płycie Muzeum znajduje się jeszcze jeden utwór inspirowany obrazem Malczewskiego – „Zesłanie studentów”."

Do utworu „Ballada o zasranym pomniku”.

Jacek Kaczmarski w utworze "Ballada o zasranym pomniku" prawdopodobnie odnosi się do pomnika Włodzimierza Lenina, który postawiono w 1973 roku w Nowej Hucie (w Krakowie).

Pytanie: Do czyjego pomnika prawdopodobnie odnosi się Jacek Kaczmarski w utworze "Ballada o zasranym pomniku"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-o-zasranym-pomniku/
 2. "W jakimś dużym mieście tysięcznymi dłońmi Postawiono wielki i wspaniały pomnik. Z wyciągniętą ręką, w kroku nieprzerwanym(...)."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_W%C5%82odzimierza_Lenina_w_Nowej_Hucie
 4. "Sama figura Lenina mierzyła 6,5 metra wysokości[14] i ważyła 6,5 tony[14] (podaje się również 7 ton[11][15][20][18][16] oraz 7,5 tony[21]), a wraz z postumentem – 174 tony[1]. Był to największy pomnik Lenina w Polsce[1][2]. Postać wodza rewolucji październikowej przedstawiono w ruchu – maszerującego w kierunku południowym(...)."

Do utworu „Ballada wrześniowa”.

Wspomniany w utworze "Ballada wrześniowa" Jacka Kaczmarskiego Wiaczesław Mołotow był komisarzem sprawy zagranicznych Związku Radzieckiego, który w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 brał udział w podpisaniu radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji, znanego jako układ Ribbentrop-Mołotow.

Pytanie: Kim był wspominany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Ballada wrześniowa" Mołotow?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-wrzesniowa/
 2. "– Jak to? To chłopcy Mołotowa"

 3. https://www.wikiwand.com/pl/Wiaczes%C5%82aw_Mo%C5%82otow#/%C5%BByciorys
 4. "3 maja 1939 roku, pozostając premierem zastąpił na stanowisku komisarza spraw zagranicznych Maksima Litwinowa. W decydującym dla Europy okresie kierował radziecką polityką zagraniczną. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku podpisał w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Joachimem von Ribbentroppem radziecko-niemiecki pakt o nieagresji, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow"

Do utworu „Zbroja”.

Piosenka "Zbroja" została napisana przez Jacka Kaczmarskiego w 1982 roku w czasie trwania stanu wojennego jako hymn dla Konfederacji Polski Niepodległej w Gdańsku.

Pytanie: Hymnem jakiej polskiej organizacji w czasie trwania stanu wojennego stała się sławna piosenka pt. "Zbroja" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zbroja_(piosenka)
 2. "Piosenka została napisana przez Jacka Kaczmarskiego w 1982 roku w czasie trwania stanu wojennego jako hymn dla Konfederacji Polski Niepodległej w Gdańsku."

Do utworu „Jałta”.

Jacek Kaczmarski w piosence "Jałta", nazywając Churchilla "Lwem Albionu", nawiązuje do starodawnej i literackiej nazwy Wielkiej Brytanii, czyli właśnie "Albionu".

Pytanie: Czym jest "Albion" wspomniany w piosence Jacka Kaczmarskiego pt. Jałta, podczas przytaczania przydomku Winstona Churchilla - "Lew Albionu"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/jalta/
 2. "Pływała Lwa Albionu twarz"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Albion
 4. "Albion – starodawna i literacka nazwa Anglii (Wielkiej Brytanii) spotykana u autorów starożytnych."

Do utworu „Casanova – Fellini”.

Piosenka napisana przez Jacka Kaczmarskiego pt. "Casanova - Fellini" nawiązuje do filmu "Casanova", autorstwa Federico Felliniego, z 1976 r.

Pytanie: Do czego nawiązuje piosenka napisana przez Jacka Kaczmarskiego pt. "Casanova – Fellini"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/casanova-fellini/
 2. "– Giacomo Casanova!"

 3. https://www.wikiwand.com/pl/Jacek_Kaczmarski#Filmowe
 4. "utwór Casanova-Fellini (scena niemiecka) nawiązuje do filmu Casanova Federico Felliniego z 1976 r."

Do utworu „Koniec wojny trzydziestoletniej”.

Wojna, która jest wspomniana w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Koniec wojny trzydziestoletniej” zakończyła się 24 października 1648 roku.

Pytanie: Kiedy zakończyła się wojna, która jest wspomniana w utworze pt. ,,Koniec wojny trzydziestoletniej” Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia#:~:text=Bellum%20tricennale
 2. ,,europejski konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 1648"

Do utworu „Sąd nad Goyą”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Sąd nad Goyą" zostały użyte Hiszpańskie motywy narodowe - taniec Flamenco.

Pytanie: Jaki motyw narodowy został użyty w piosence Jacka Kaczmarskiego pt. "Sąd nad Goyą"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/sad-nad-goya/
 2. "Księżnej Alby władczość warg; Słońce się nad Sierrą znęca, Błyskiem broczy byczy kark."

 3. https://www.wikiwand.com/pl/Jacek_Kaczmarski#Najbardziej_znane_utwory
 4. "hiszpańskie (flamenco Sąd nad Goyą)"

Do utworu „Somosierra”.

Szwoleżerowie, wymienieni w utworze Jacka Kaczmarskiego ,,Somosierra" byli formacją wojskową lekkiej kawalerii.

Pytanie: Jaką formacją wojskową byli szwoleżerowie wymienieni w utworze Jacka Kaczmarskiego ,,Somosierra"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwole%C5%BCerowie
 2. Szwoleżerowie, lekkokonni (z fr. chevau-légers, od cheval – koń i léger – lekki) – formacja wojskowa lekkiej kawalerii.

Do utworu „Lalka, czyli polski pozytywizm”.

Słowo "szarada" użyte przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Lalka, czyli polski pozytywizm" oznacza zagadkę w formie wiersza, w którym w różny sposób zostało zaszyfrowane jakieś zdanie lub wyraz.

Pytanie: Co oznacza słowo "szarada" użyte przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Lalka, czyli polski pozytywizm"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/lalka-czyli-polski-pozytywizm/
 2. "W szaradzie ułożonej żartem Pogodnych wróżb nie widać wiele".

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szarada
 4. "Szarada - zagadka w formie wiersza, w którym w różny sposób zostało zaszyfrowane jakieś zdanie lub wyraz. W szaradzie zwykłej sylaby zaszyfrowanego tekstu są oznaczone kolejno liczbami. Także synonim wszelkich rozrywek umysłowych".

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Wspomniany, w utworze Jacka Kaczmarskiego ,,Rejtan, czyli raport ambasadora", ksiądz prymas to brat króla Michał Jerzy Poniatowski.

Pytanie: Jak nazywa się, wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego ,,Rejtan, czyli raport ambasadora", ksiądz prymas?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki)
 2. Obok księcia siedzi w rozpiętej sutannie brat króla Michał Jerzy Poniatowski, późniejszy prymas.