Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Parafraza”.

Chyba jeden.

Pytanie: A ile takich utworów napisał.
Do utworu „Autoportret Witkacego”.

werwerwerasdasdasdasd

Pytanie: tewerwerwerwerwerwerwerwerwer
Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Polityk według Jacka Kaczmarskiego nie zna słowa "zdrada"

Pytanie: Jakiego słowa nie zna polityk według piosenki Jacka Kaczmarskiego "Rejtan, czyli raport ambasadora"

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. "Polityk przecież w ogóle nie zna słowa „zdrada”,"

Do utworu „Powrót z Syberii”.

Don Kichot to tytułowy bohater powieści Miguela Cervantesa. Jest on mało zamożnym szlachcicem który postanawia wyruszyć w świat i dokonać wielkich czynów. Jest dumny, wierzy w ideały i świat magii. Stara się naśladować bohaterów średniowiecznych romansów. Często tak jak osoba mówiąca w wierszu przyrównuje różne zwykłe rzeczy do fantastycznych i mitycznych. Bohater ten jest przywołany by lepiej scharakteryzować wcześniejszą postawę podmiotu lirycznego.

Pytanie: Kim był "Don Kichot" i czemu został przywołany w piosence Jacka Kaczmarskiego "Powrót z Syberii"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/powrot-z-syberii/
 2. "A ja Don Kichot wciąż niesyty walki Świat ten mierzyłem małym groźnym krokiem"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Don_Kichot_(posta%C4%87)
 4. on Kichot wywodzi się z warstwy hidalgów, niegdyś znaczącej w życiu publicznym Hiszpanii, ale w XVI wieku już znacznie podupadłej, zarówno pod względem znaczenia, jak i majątku. Bezczynność i odosobnienie spowodowały, że uległ wpływom literackim i postanowił wcielić w życie ideał średniowiecznego rycerza. Wyobraźnia sprawia, że rzeczy codzienne i zwykłe przybierają dla niego fantastyczne formy – np. karczma staje się zamkiem, a wiatrak wydaje mu się olbrzymem. Jest przede wszystkim naturą czynną – szuka nieustannie okazji do działania, nie poświęca czasu na zrozumienie sytuacji. Z tego powodu postać ta była często przeciwstawiana Hamletowi[1]. Jest również megalomanem – chełpi się swoją wielkością i znaczeniem swoich czynów, nieustannie poszukuje sposobności do dowiedzenia swojej odwagi i siły.

 5. Uzasadnienie związane z wiedzą ogólną: "Don Kichot" Miguela Cervantesa, Strony: 8.
 6. W wolnych chwilach (...) oddawał się lekturze ksiąg rycerskich, i to z taką gorliwością a zapamiętaniem, że zaniedbywał przy tym i z kretesem zapominał o wszystkim, nawet o polowaniu i gospodarstwie...”

Do utworu „Lalka, czyli polski pozytywizm”.

Prus Nawiązywał do Topos theatrum mundi pochodzi on z dzieła Platona pt. ,,Prawa”.

Pytanie: Kaczmarski w swoim wierszu pisze: Figurki w oknie sklepu stoją (...) Do jakiego starożytnego toposu nawiązuje tutaj Prus? Z jakiego i czyjego tekstu pochodzi ten motyw?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.na6.pl/polski/motyw_teatru_w_literaturze
 2. ,,Kochanowski pokazuje tu motyw pochodny od toposu teatrum mundi, a mianowicie motyw człowieka-Bożego igrzyska. Otóż człowiek jest też marionetką, ale nie w rękach niesprecyzowanych sił wyższych, a w rękach Boga."

Do utworu „Kosmonauci”.

"nieważkość, to stan, w którym na ciało nie działa siła ciężkości (ciężar) ani żadna inna siła zewnętrzna lub działa wyłącznie siła ciężkości, pod której wpływem ciało porusza się swobodnie".

Pytanie: Czym jest nieważkość, o której pisał Jacek Kaczmarski w utworze "Kosmonauci"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niewazkosc;3947570.html
 2. Encyklopedia PWN: "nieważkość, stan, w którym na ciało nie działa siła ciężkości (ciężar) ani żadna inna siła zewnętrzna lub działa wyłącznie siła ciężkości, pod której wpływem ciało porusza się swobodnie".

Do utworu „Świadectwo”.

Adam ale musi być 10 znaków

Pytanie: Jak miał na imię Jacek Kaczmarski?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, 358 s., 1
Do utworu „Przyczynek do legendy o świętym Jerzym”.

Ze smokiem.

Pytanie: Z jakim zwierzęciem walczył święty Jerzy?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/przyczynek-do-legendy-o-swietym-jerzym/
 2. Zabił święty Jerzy smoka

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_(m%C4%99czennik)
 4. Tradycyjna legenda o świętym Jerzym opowiada o jego starciu ze smokiem (zobacz poniżej „Święty Jerzy i smok”). Nowsza wersja jest syntezą wcześniejszych i późniejszych źródeł hagiograficznych. Omija wątki fantastyczne i przedstawia karierę militarną człowieka w bliższej zgodności z oczekiwaną obecnie realnością.

 5. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, 358 s., 100-106