Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Księżniczka i Pirat”.

W utworze pod tytułem „Księżniczka i Pirat“ Jacka Kaczmarskiego księżniczka otwiera bramę dla pirat a ten bierze ją w ramiona.

Pytanie: Co robi księżniczka i pirat gdy ten przybywa do niej w utworze Jacka Kaczmarskiego pod tytułem „Księżniczka i Pirat“?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ksiezniczka-i-pirat/
 2. „Sztorm go rzuca na wybrzeże, Gdzie Księżniczki stoi zamek; Ona mu otwiera bramę, Pirat ją w ramiona bierze.“

Do utworu „Nad spuścizną po przodkach deliberacje”.

Jacek Kaczmarski w piosence: Nad spuścizną po przodkach deliberacje wyraźnie inspirował się sarabandą (wolny taniec dworski) suity nr 4 d-moll Georga Friedricha Händla.

Pytanie: Od jakiego autora Jacek Kaczmarski zapożyczył główny temat muzyczny w piosence o tytule Nad spuścizną po przodkach deliberacje?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/nad-spuscizna-po-przodkach-deliberacje/
 2. Pytanie dotyczy melodii więc niema co cytować

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/9_Suites_de_Pi%C3%A8ces_pour_le_Clavecin
 4. Z boku strony znajduję się okienko z możliwością odsłuchania tego utworu wykonanego na syntezatorach 'drugi zbiór suit na klawesyn Georga Friedricha Händla HWV 434-442, ChA 2, HHA IV/5, wydanych w Londynie w 1733 roku.'

Do utworu „Encore, jeszcze raz”.

W utworze "Encore, jeszcze raz" Jacka Kaczmarskiego, pies symbolizuje zabawkę właściciela, a autor w ten sposób przedstawia obraz człowieka w melancholii. Nawet tak wierny i mądry zwierzak nie jest w stanie pocieszyć tego smutku.

Pytanie: Jaką symbolikę ma pies w utworze "Encore, jeszcze raz" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/encore-jeszcze-raz/
 2. "Gitarę, psa i oficerskie epolety! (...) A ja przez szpadę uczę skakać swego psa!"

 3. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Jezykoznawcze/Studia_Jezykoznawcze-r2017-t16/Studia_Jezykoznawcze-r2017-t16-s135-148/Studia_Jezykoznawcze-r2017-t16-s135-148.pdf
 4. "Liryczny nastrój przedstawiony ciągiem wyliczeń w pierwszym wersie, połączony z obra- zem z drugiego wersu kreuje psa – zabawkę dla właściciela"

Do utworu „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego”.

"Kręgi" w utworze Jacka Kaczmarskiego w "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" są aluzją do Rosji Radzieckiej, w której żyło się jak w piekle. W ten sposób Jacek KAczmaeski podejmuje studium nad krajem zaborczym.

Pytanie: Dlaczego Jacek Kaczmarski przywołał w "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" przywołał "kręgi" z "Boskiej Komedii" Dante Alighierigo?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/epitafium-dla-wlodzimierza-wysockiego/
 2. To moja droga z piekła do piekła W przepaść na łeb na szyję skok Boskiej Komedii nowy przekład I w pierwszy krąg piekła mój pierwszy krok

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Epitafium_dla_W%C5%82odzimierza_Wysockiego
 4. Utwór odzwierciedla komunistyczny Związek Radziecki i życie jego obywateli, koncentrując się na losach artysty w takiej sytuacji[2]. Za morał wiersza należy uznać stwierdzenie, iż najgorszą perspektywą dla człowieka twórczego jest unicestwienie pamięci o nim[1]. Można w nim jednak znaleźć o wiele więcej istotnych obserwacji, jak na przykład spostrzeżenie, że koszmar może być siłą napędową bytu. Jacek Kaczmarski opisywał Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego jako „próbę syntezy Rosji komunistycznej” i „najbliższy mu utwór”, określał też jego wykonanie mianem „psychodramy”[1]. Utwór zawiera bardzo liczne aluzje, z których zapewne nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Osiem strof czterowersowych zaczyna się od słów „To moja droga z piekła do piekła”, stanowiących trawestację „priwiezli iz Sibiri w Sibir” z Bańki po biełomu Włodzimierza Wysockiego[1]. Siedem spośród tych strof kończy się słowami „i w n-ty krąg kolejny krok” (z drobnymi odmianami, dla n od 1 do 7), co stanowi nawiązanie do Boskiej komedii Dantego (w czwartej strofie padają nawet słowa „To (...) Boskiej Komedii nowy przekład”, ale jest to przesada poetycka).

Do utworu „Koniec wojny trzydziestoletniej”.

Protestanci w utworze Jacka Kaczmarskiego "Koniec wojny trzydziestoletniej" o zakończenie sporu o sakramenty i odpusty, o zakończenie sporu o sens życia.

Pytanie: O co walczyli protestanci w utworze Jacka Kaczmarskiego "Koniec wojny trzydziestoletniej"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/koniec-wojny-trzydziestoletniej/
 2. "– O msze, o odpusty, o świętych! – Tak jest! – O nadania! O sakramenty! – Tak jest! – O szalbierstwa i nadużycia! – O wieczny spór o sens życia! – Tak jest!"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia
 4. Panujący w Rzeszy cesarze z dynastii Habsburgów wierni byli ortodoksji katolickiej i w ramach polityki kontrreformacji prześladowali protestantów.

Do utworu „Sąd nad Goyą”.

Goja w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Sąd nad Goyą" główny bohater, Goja, wyraża w tekście emocje takie jak stękanie, skargi, gderanie, a także uczucia strachu i miłości. Tekst opisuje jego starość i niegodne umieranie, co wydaje się być źródłem wielu negatywnych emocji i uczuć.

Pytanie: Jakie emocje lub uczucia wyraża główny bohater w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Sąd nad Goyą" podczas swojej starości i śmierci?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/sad-nad-goya/
 2. "Cieknie siła, upór, pycha, Strach i miłość na poduchy; Ze starości Głuchy zdycha, Osiemdziesiąt lat żył Głuchy"

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Rejtan Pochodził z Nowogrodu

Pytanie: Skąd pochodził Rejtan według utworu ,, Rejtan, czyli raport ambasadora "

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu Co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi

Do utworu „Opowieść pewnego emigranta”.

Bohater utworu Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Opowieść pewnego emigranta '' Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Jana Sebastiana Bacha.

Pytanie: O jakich dwóch kompozytorach wspomina bohater piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Opowieść pewnego emigranta ''?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/opowiesc-pewnego-emigranta/
 2. ,, Ja kocham Mozarta, Bóg – to dla mnie Bach, A tam, gdzie pracowałem – tylko krew i strach. ''

Do utworu „Ballada o spalonej synagodze”.

Spalony żyd w tworze Jacka Kaczmarskiego " ballada o spalanej synagodze " reprezentuje wszystkich żydów podczas zagłady żydów podczas II wojny światowej. A zachowanie innych żydów mówi o jedności i pamięci społeczeństwa o tragediach które się działy .

Pytanie: W utworze Jacka Kaczmarskiego 'Ballada o spalonej synagodze" co reprezentuje spalony żyd i co reprezentują pozostali żydzi?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-o-spalonej-synagodze/
 2. Noc zapadła. Stoją wszyscy wielkim kołem, Chmury nisko, w ciemnościach gwiazda się dopala. Patrzą na swe chałaty porosłe popiołem, Rząd rąk i twarzy w mrok się powoli oddala…

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagłada_Żydów
 4. Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na prawie 6 milionów[11], choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2,6 mln do 3,3 mln osób[12]. W judaizmie Żyd umierający za wiarę traktowany jest jako kadosz, tzn. święty. Każda z ofiar Holokaustu jest kadosz[13].

Do utworu „Czaty śmiełowskie”.

Kobieta nazywała się Konstancja Łubieńska

Pytanie: Jak nazywała się kobieta, która była przyjaciółką i kochanką Mickiewicza opisaną w tekście ,,Czaty śmiełowskie"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Konstancja_%C5%81ubie%C5%84ska
 2. ,,polska literatka i publicystka, przyjaciółka Adama Mickiewicza."

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Wtedy ambasadorem był Otto Magnus von Stackelberg.

Pytanie: Kto był ambasadorem rosyjskim podczas czynu Rejtana o którym śpiewał Jacek Kaczmarski w piosence "Rejtan, czyli raport ambasadora" (śpiewał o Rejtanie)?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Otto_Magnus_von_Stackelberg
 2. "rosyjski poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Rzeczypospolitej w latach 1772-1775"

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

który był inspiracją Jacka Kaczmarskiego w utworze "Rejtan, czyli raport ambasadora", znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Pytanie: Gdzie znajduje się obraz, którym Jacek Kaczmarski inspirował się w utworze "Rejtan, czyli raport ambasadora"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. "Evidemment, nie było mu to wszystko w smak Ponińskij wezwał straż - to łajdak jakich mało Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki)
 4. "Przekazując je do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie..."

 5. Iwona Grabska-Gradzińska, “Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego”, 140
Do utworu „Stańczyk”.

Królową wtedy była Barbara Zapoyla.

Pytanie: Kto był królową Polski, gdy doszło do utraty Smoleńska, o której dowiaduje się Stańczyk podczas balu?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%84czyk_(obraz_Jana_Matejki)
 2. Tymczasem w 1514 roku to nie Bona Sforza była żoną króla Zygmunta lecz Barbara Zapolya. Dopiero po śmierci Barbary w 1515 roku, Zygmunt poślubił młodą Bonę w roku 1518.

Do utworu „Włóczędzy”.

Nie istnieją w tym utworze wystarczająco dobitne słowa, które można by ująć między znaki cudzysłowu ("), cytując je jako jego fragment w nawiązaniu do odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie: Wskaż słowo (jeśli w ogóle istnieje) lub frazę która w utworze "Włóczędzy" przekonuje dobitnie, że należy zaliczyć tę piosenkę do kategorii "Wojny, bitwy i potyczki w twórczości Jacka Kaczmarskiego"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wloczedzy/
 2. Nie istnieją w tym utworze wystarczająco dobitne słowa, które można by ująć między znaki cudzysłowu ("), cytując je jako jego fragment w nawiązaniu do odpowiedzi na zadane pytanie.

Do utworu „Zbroja”.

Zbroja, opisywana w utworze Jacka Kaczmarskiego "Zbroja" należała do pewnego brudnego rumuna.

Pytanie: Do kogo należała zbroja, opisywana w utworze Jacka Kaczmarskiego "Zbroja"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zbroja/
 2. "ginger ginger"

 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
 4. "Rumania o Rumanía5​ (en rumano, România, pronunciado /ro.mɨ'ni.a/) es uno de los veintisiete Estados soberanos que forman la Unión Europea. Está ubicado en la intersección de Europa Central y del Sureste, y cuenta con costa en el mar Negro."