Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Rechot Słowackiego”.

Jacek Kaczmarski napisał piosenkę o tym tytule "Rechot Słowackiego" by uczcić 150. rocznicę śmierci poety. W zapowiedzi powiedział, że dobrze byłoby gdyby ten romantyczny poeta skomentował obecną sytuację w Polsce, ale z powodu jego nieobecności napisał piosenkę za niego.

Pytanie: Czemu Jacek Kaczmarski napisał piosenkę o tytule "Rechot Słowackiego"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rechot-slowackiego/
 2. "Zastanawiałem się wówczas – samo mi to przyszło do głowy – że powinien on w zasadzie rzucić okiem z niebios, w rok 150-lecia swojej śmierci, na dzisiejszą Polskę i coś skrobnąć na ten temat. Nie odezwał się, więc zrobiłem to za niego, zapożyczając formę oktawy. W ten sposób powstała piosenka “Rechot Słowackiego”."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
 4. "Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu."

Do utworu „Doświadczenie (Marzec ’68)”.

Co piosence Jacka Kaczmarskiego "Doświadczenie (Marzec '68)" główny bohater widział dom „Riviera”, skarpę, ogródek, szkołę i boisko.

Pytanie: Co główny bohater piosenki Jacka Kaczmarskiego "Doświadczenie (Marzec '68)" widział z okna?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/doswiadczenie-marzec-68/
 2. "Widziałem z okna kuchni dom „Riviera”, Skarpę, ogródek, szkołę i boisko"

Do utworu „Dzieci Hioba”.

W biblii niebyło podane imię matki o której wspominał Jacek Kaczmarski w piosence "Dzieci Hioba".

Pytanie: Jacek Kaczmarski w utworze pt. "Dzieci Hioba" wspomniał: "Szanowały swego ojca i kochały swoją matkę", jak w biblii na imię miała ich matka?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/dzielnica-zebrakow/
 2. "Szanowały swego ojca i kochały swoją matkę"

Do utworu „Akompaniator”.

Za Jacek Kaczmarski w piosence ,,Akompaniator" chodził jakiś fiut.

Pytanie: Kto chodził za Jacek Kaczmarski piosence ,,Akompaniator"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/akompaniator/
 2. ,,Potem za mną chodził jakiś fiut"

Do utworu „Kara Barabasza”.

widok z karczmy, o której wspomina utwór "Kara Barabasza" Jacka Kaczmarskiego jest na Golgotę.

Pytanie: Na jakie miejsce jest widok z karczmy, o której wspomina utwór "Kara Barabasza" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/kara-barabasza/
 2. "W karczmie z widokiem na Golgotę"

Do utworu „List z Moskwy”.

W siudmym akapicie utworu "List z Moskwy" Jacka Kaczmarskiego był zły Stalin.

Pytanie: Kto był zły w siódmym akapicie utworu "List z Moskwy" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/list-z-moskwy/
 2. "Nie pożywiasz lecz wiesz że Stalin był zły"

Do utworu „Rokosz”.

Król Polski, Zygmunt III Waza. "Rokosz" Jacek Kaczmarski.

Pytanie: Do jakiej postaci historycznej, odnosi się "pomazaniec", przywołany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Rokosz"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rokosz/
 2. – Dalej na szańce! – Dalej! Dalej! – Precz z pomazańcem! – Precz! W potrzebie wzywa nas ku chwale Pospolita Rzecz!

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_III_Waza
 4. "Zygmunt III Waza, szw. Sigismund (ur. 20 czerwca 1566 w Gripsholm, zm. 30 kwietnia 1632 w Warszawie) – król Polski" "W 1605 król zwołał sejm, (...) Stronnictwo popularystów, przeciwne królowi, odpowiedziało konfederacją, zawiązaną w Sandomierzu i zbrojnym rokoszem wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, zakończonym klęską stronnictwa w bitwie pod Guzowem 6 lipca 1607."

Do utworu „Koniec wojny trzydziestoletniej”.

Główną przyczyną wybuchu wojny trzydziestoletniej, wymienionej w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Koniec wojny trzydziestoletniej była defenestracja praska. W roku 1618 doszło w Pradze awantury pomiędzy czeskimi protestantami, a reprezentantami cesarza, opozycjoniści wyrzucili przez okno zamku na Hradczanach habsburskich namiestników co uchodzi za początek wojny.

Pytanie: Co było główną przyczyną wybuchu wojny trzydziestoletniej czyli głównego tematu utworu Jacka Kaczmarskiego pt. "Koniec wojny trzydziestoletniej"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/koniec-wojny-trzydziestoletniej/
 2. "– Przez trzydzieści lat bez wytchnienia Zabijaliśmy w sobie sumienia! – Tak jest!" "– W wypełnionych ciałami okopach Tak rodziła się Europa! – Tak jest!"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia
 4. "Nowy cesarz Maciej nie dotrzymywał wolności i dlatego w Pradze 23 maja 1618 doszło do sporu i ostrego konfliktu w zamku królewskim na Hradczanach, w wyniku którego protestanccy delegaci czescy wyrzucili przez okno katolickich przedstawicieli cesarskich (defenestracja praska)[6]. Stało się to bezpośrednią przyczyną wojny pomiędzy stanami czeskimi a nowo wybranym królem Ferdynandem II, która następnie rozprzestrzeniła się na całą Rzeszę i stała się wojną między Unią Protestancką a Ligą Katolicką."

Do utworu „Polonez biesiadny”.

Swoje utwory Kochanowski ukazany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Polonez biesiadny” pisał w epoce renesansu.

Pytanie: W jakiej epoce swoje utwory pisał Kochanowski ukazany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Polonez biesiadny”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/polonez-biesiadny/
 2. ,,A Kochowski…”

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Kochanowski
 4. ,,Jan Kochanowski, łac. Ioannes Cochanovius, Ioannes Kochanovius (ur. ok. 1530 w Sycynie[3], zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) – polski poeta epoki renesansu. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie i poetę, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego”.

Do utworu „Mury”.

Przez strajkujących w pieśni "Mury" zmieniona została zwrotka Jacka Kaczmarskiego "A mury rosną, rosną, rosną Łańcuch kołysze się u nóg", ponieważ była ona zbyt przygnębiająca. Wtedy potrzebne było coś bardziej motywującego.

Pytanie: Która zwrotka została zmieniona w pieśni pod tytułem "Mury" Jacka Kaczmarskiego przez obecną w tamtych czasach opozycje? Dlaczego istnieją dwie wersje tego dzieła?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mury/
 2. "A mury rosną, rosną, rosną Łańcuch kołysze się u nóg"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mury_(piosenka)
 4. "Refren: „Wyrwij murom zęby krat Zerwij kajdany, połam bat! A mury runą, runą, runą, i pogrzebią stary świat” – jak podkreślał sam Kaczmarski, został zrozumiany na opak. Jego brzmienie jest bowiem wpisane w cudzysłów, w usta wielotysięcznego, oszalałego tłumu. Tymczasem postawa tego tłumu, udzieliła się również odbiorcom Murów, którzy śpiewali te słowa, jakby były one wskazówką dla ich działania. Piosenka była śpiewana podczas strajków w stoczni, zyskała ogromną popularność wśród internowanych w stanie wojennym. Refren piosenki został sygnałem dźwiękowym Radia „Solidarność”. Ostatnia zwrotka piosenki była wielokrotnie zagłuszana, zaklaskiwana podczas koncertów, a także zmieniana na bardziej optymistyczne przesłanie („A murów nie ma, nie ma nie ma...”), mimo zdecydowanego sprzeciwu Kaczmarskiego wobec takich praktyk. Swój sprzeciw Kaczmarski wyraził pisząc piosenkę Mury'87 Podwórko."

Do utworu „Kanapka z człowiekiem”.

Tak , powstała sztuka w poznańskim teatrze o tej samej nazwie co utwór ,,Kanapka z człowiekiem" Jacka Kaczmarskiego.

Pytanie: Piosenka Jacka Kaczmarskiego ,,Kanapka z człowiekiem jest inspirowana Bronisława Linkego z 1951 roku. Czy jakieś dzieła zainspirowały się utworem Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.piosenkaztekstem.pl/opracowanie/jacek-kaczmarski-kanapka-z-czlowiekiem/
 2. ''obraz z prawej strony ekranu"

 3. https://bylamwidzialam.pl/2018/02/28/kanapka-z-czlowiekiem/
 4. Jacek Kaczmarski, którego piosenki w nowych aranżacjach muzycznych zaprezentowano w najnowszym spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu — Kanapka z Człowiekiem, to mistrz słowa, metafory, poezji śpiewanej, kompozytor, artysta z ogromnych dorobkiem, autor znanej chyba wszystkim Polakom pieśni Mury.

Do utworu „Martwa natura”.

Obrazy Claesza Hedy stali się inspiracją dla piosenki Jacka Kaczmarskiego "martwa natura ".

Pytanie: Obrazy jakiego malarza posłużyły inspiracją do piosenki Jacka Kaczmarskiego "martwa natura "?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/martwa-natura/
 2. "wg obrazu W. Claesza Hedy)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pejza%C5%BC_z_upadkiem_Ikara
 4. "Martwa natura ze złotym pucharem (1635)"

Do utworu „Ostatnie dni Norwida”.

Cyprian Kamil Norwid

Pytanie: Jak nazywał się tytułowy Norwid?
Do utworu „Kazimierz Wierzyński”.

Kresy naszych marzeń

Pytanie: Czym jest zaswiat według Jacka Kaczmarskiego w utworze Kaizmierz wierzynski?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/kazimierz-wierzynski/
 2. Zaświat to przecież – Kresy naszych marzeń

Do utworu „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego”.

"Ósmy Krąg" o którym mówi Jacek Kaczmarski w "epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" ma być odrzuceniem poety przez jego własny naród. Bard staje się nie potrzebny w społeczności, która nie ceni jego przekazu i godzi się na zaistniały porządek, wobec którego twórca się buntuje.

Pytanie: Na czym ma polegać "ósmy krąg" przygotowany dla podmiotu lirycznego "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" autorstwa Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/epitafium-dla-wlodzimierza-wysockiego/
 2. "Dla mnie mają tu jeszcze ósmy krąg! Ósmy krąg, w którym nie ma już nic."