Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Rechot Słowackiego”.

Uśmiechnięty

Pytanie: Jak lud nazywał kniazia Jura Heretyka według słów piosenki "Rechot Słowackiego"

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rechot-slowackiego/
 2. Za rządów kniazia Jura Heretyka Którego lud zwał także Uśmiechniętym W czasach gdy życia pęd oddech zatykał A powóz dziejów dziwne brał zakręty Gdy się z herezją borykał Watykan Choć ekumenizm głosił Ojciec Święty

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Branicki, o którym Jacek Kaczmarski wspomina w swoim utworze ,,Rejtan, czyli raport ambasadora" był pierwszym generałem adiutantem królewskim, ministrem wojny w Straży Praw, generałem artylerii litewskiej, hetmanem polnym koronny i koronnym, generałem Imperium Rosyjskiego, posłem na sejm w 1752 i sejm konwokacyjny (1764). Był przeciwnikiem reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, współtwórcą konfederacji targowickiej, w czasie powstania kościuszkowskiego uważany za wielkiego zdrajcę i skazany In effigie na karę śmierci. W utworze ,,Rejtan, czyli raport ambasadora" zakrywa twarz.

Pytanie: Kim był Branicki, o którym Jacek Kaczmarski wspomina w swoim utworze ,,Rejtan, czyli raport ambasadora"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. ,,Branickij twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą,"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Ksawery_Branicki
 4. ,,Franciszek Ksawery Branicki herbu Korczak (ur. ok. 1730 roku w Barwałdzie, zm. 1819 roku w Białej Cerkwi) – pierwszy generał adiutant królewski w 1764 roku[1], minister wojny w Straży Praw[2], generał artylerii litewskiej w latach 1768–1773, hetman polny koronny w 1773–1774, hetman wielki koronny w latach 1774–1793, generał lejtnant wojsk koronnych od 1764, podstoli koronny 1764–1766, generał Imperium Rosyjskiego od 1795, poseł na sejm w 1752 i sejm konwokacyjny (1764)[3], łowczy koronny w 1766 roku, podstoli koronny w 1764 roku, starosta halicki w latach 1763-1767[4]. Przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, współtwórca konfederacji targowickiej, w czasie powstania kościuszkowskiego uważany za wielkiego zdrajcę i skazany In effigie na karę śmierci."

Do utworu „Autoportret Witkacego”.

Oczy doświadczalnych królików są koloru czerwonego

Pytanie: Jakiego koloru są oczy doświadczalnych królików?
Do utworu „Wigilia na Syberii”.

Syberia znajduje się w Rosji

Pytanie: W jakim kraju znajduje się tytułowa "Syberia"?
Do utworu „Czaty śmiełowskie”.

Prądzyński wspomniany przez Jacka Kaczmarskiego w utworze ,,Czaty śmiełowskie" był generałem dywizji Wojska Królestwa Polskiego, wkdzem naczelnym powstania listopadowego. Jego pełne imie i nazwisko to Ignacy Pantaleon Prądzyński.

Pytanie: Kim był Prądzyński o którym wspomina Jacek Kaczmarski w swoim utworze ,,Czaty śmiełowskie"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Pr%C4%85dzy%C5%84ski
 2. Ignacy Pantaleon Prądzyński herbu Grzymała (ur. 20 lipca 1792 w Sannikach, zm. 4 sierpnia 1850 na wyspie Helgoland) – generał dywizji Wojska Królestwa Polskiego, wódz naczelny powstania listopadowego.

Do utworu „ZATRUTA studnia”.

Barłóg – legowisko niedźwiedzi lub dzików. W gwarze potocznej – nieposłane łóżko.

Pytanie: Co to jest barłóg, o którym wspomina Jacek Kaczmarski w utworze Zatruta Studnia?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Barłóg
 2. "Barłóg – legowisko niedźwiedzi lub dzików. W gwarze potocznej – nieposłane łóżko."

Do utworu „Lalka, czyli polski pozytywizm”.

Rzeckiemu z utworu Jacka Kaczmarskiego "Lalka, czyli polski pozytywizm" ąni się Bonaparte.

Pytanie: Kto śni się Rzeckiemu bohaterowi "Lalki" Prusa jak i utworu Jacka Kaczmarskiego "Lalka, czyli polski pozytywizm"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/lalka-czyli-polski-pozytywizm/
 2. "Rzeckiemu śni się Bonaparte"

Do utworu „Rejtan, czyli raport ambasadora”.

Poniński, o którym wspomina Jacek Kaczmarski w swoim utworze ,,Rejtan, czyli raport ambasadora był księciem od 1774, jednym z przywódców konfederacji radomskiej w 1767, marszałkiem sejmu rozbiorowego oraz podskarbim wielki koronny od 1775, przeorem przeoratu polskiego Zakonu Kawalerów Maltańskich, marszałkiem konfederacji 1773 roku, która umożliwiła dojście do skutku Sejmu Rozbiorowego. Na nim został członkiem Komisji Rozdawniczej Koronnej. Później sprawował pieczę nad Departamentem Skarbowym Rady Nieustającej. Pomimo sprawowania przez Ponińskiego urzędu, namiętność do gry w karty w błyskawicznym tempie przyczyniła się do wzrostu jego długów (w 1785 roku ogłoszono jego bankructwo) i spowodowała gotowość sprzedania swoich usług jako polityka każdemu, kto dobrze mu zapłacił. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego w 1788 roku. Ostatecznie został płatnym agentem ambasady rosyjskiej, ściśle współpracując z przedstawicielami dyplomatycznymi Rosji, za co 1 września 1790 roku został skazany przez Sejm Czteroletni na wygnanie i pozbawienie wszystkich tytułów. Niestety konfederacja targowicka uchyliła ten wyrok. Jacek Kaczmarski nadał mu miano łajdaka, jakich mało w utworze ,,Rejtan, czyli raport ambasadora".

Pytanie: Kim był Poniński, o którym wspomina Jacek Kaczmarski w swoim utworze ,,Rejtan, czyli raport ambasadora" ?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rejtan-czyli-raport-ambasadora/
 2. ,,Ponińskij wezwał straż – to łajdak jakich mało"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Poni%C5%84ski_(1732%E2%80%931798)
 4. ,,Adam Poniński książę herbu Łodzia (ur. w 1732, zm. 23 lipca 1798 w Warszawie) – książę od 1774, jeden z przywódców konfederacji radomskiej w 1767, marszałek sejmu rozbiorowego 1773–1775, oraz podskarbi wielki koronny od 1775, kuchmistrz wielki koronny, konsyliarz Rady Nieustającej od 1776 roku[1], przeor przeoratu polskiego Zakonu Kawalerów Maltańskich, marszałek konfederacji 1773 roku, która umożliwiła dojście do skutku Sejmu Rozbiorowego[2], starosta ryczywolski i babimojski.(...) Zajmował się też grabieżą majątku rozwiązanego zakonu jezuitów przeznaczonego na działanie Komisji Edukacji Narodowej. Na Sejmie Rozbiorowym 1773–1775 został członkiem Komisji Rozdawniczej Koronnej, ustanowionej dla likwidacji majątku skasowanego w Rzeczypospolitej zakonu jezuitów[13]. Podskarbiostwo wielkie koronne kupił od Teodora Wessla. W 1778 roku był członkiem Departamentu Skarbowego Rady Nieustającej[14]. Pomimo sprawowania przez Ponińskiego popłatnego urzędu, namiętność do gry w karty w błyskawicznym tempie przyczyniła się do wzrostu jego długów (w 1785 roku ogłoszono jego bankructwo) i spowodowała gotowość sprzedania swoich usług jako polityka każdemu, kto tylko był gotów zapłacić. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego w 1788 roku[15]. Ostatecznie został płatnym agentem ambasady rosyjskiej, ściśle współpracując z przedstawicielami dyplomatycznymi Rosji – Nikołajem Repninem i Otto Magnusem von Stackelbergiem, za co 1 września 1790 roku został skazany przez Sejm Czteroletni na wygnanie i pozbawienie wszystkich tytułów. Wyrok został uchylony 13 maja 1793 roku przez konfederację targowicką. W 1777 roku został wolnomularzem stopnia Chevalier de l'Orient et du Bouclier d'Or w loży Parfait Silence."

Do utworu „Somosierra”.

Piotr Michałowski, twórca obrazu pt. „Szarża w wąwozie Somosierra”, który był inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego w czasie pisania swojego dzieła o tytule „Somosierra”, żył 55 lat.

Pytanie: Ile lat żył Piotr Michałowski, twórca obrazu pt. „Szarża w wąwozie Somosierra”, który był inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego w czasie pisania swojego dzieła o tytule „Somosierra”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Michałowski
 2. „ Piotr Michałowski (ur. 2 lipca 1800 w Krakowie, zm. 9 czerwca 1855 w Krzyżtoporzycach) ”

Do utworu „Nasza klasa I (do "premiera")”.

Jacek Kaczmarski w "Nasza klasa I (do "premiera")" opisuje poszczególnych kolegów z jego klasy, co robią, widzi już kobiety i mężczyzn zamiast chłopców i dziewczyny bo czas szybko minął. a, jak im się powodzi.

Pytanie: O czym jest piosenka "Nasza klasa I (do "premiera")" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/nasza-klasa/
 2. Co się stało z naszą klasą – Pyta Adam w Tel Awiwie, Ciężko sprostać takim czasom, Ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji, w porno klubie Pisze – dobrze mi tu płacą Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, Bo tam mają perspektywy, Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, W maju będzie trzeci bachor; Próżno skarżą się urzędom, Że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie I wychodzi za Hiszpana, Maciek w grudniu stracił życie, Gdy chodzili po mieszkaniach, Janusz, ten, co zawiść budził, Że go każda fala niesie, Jest chirurgiem, leczy ludzi, Ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, Bo nie strzelał do Michała, A ja piszę ich historię I to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie – Dziś nagrody różne zbiera, Jeździ, kiedy chce, do Polski, Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą –

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasza_klasa_(piosenka)
 4. Opisuje losy jego kolegów szkolnych, którzy w wyniku rozmaitych decyzji i przypadków wyjechali w różne miejsca świata, pozostali w Polsce lub nawet zginęli („Maciek w grudniu stracił życie / Gdy chodzili po mieszkaniach”). Tekst kończy się gorzką puentą „Kto pamięta, że to w końcu / Jedno i to samo drzewo...”, co nawiązuje do zaniku kontaktów pomiędzy dawnymi przyjaciółmi.

Do utworu „Ballada wrześniowa”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego Ballada wrześniowa zostają wyzwoleni Żydzi i Białorusini.

Pytanie: Jakie nacje zostają wyzwolone w utworze Ballada wrześniowa Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-wrzesniowa/
 2. Już wolny Żyd i Białorusin

Do utworu „Ballada wrześniowa”.

W piosence Jacka Kaczmarskiego Ballada wrześniowa, lud wita nowy ustrój pieśnią.

Pytanie: Czym lud wita nowy ustrój w piosence Ballada wrześniowa Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-wrzesniowa/
 2. "Lud pieśnią wita ustrój nowy"

Do utworu „Ballada wrześniowa”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego Ballada wrześniowa wzdłuż granicy pomkną krzyk.

Pytanie: Co pomknęło wzdłuż granicy w utworze Ballada wrześniowa Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-wrzesniowa/
 2. "Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy"

Do utworu „Bankierzy”.

podmioty liryczne (osoby mówiące) w utworze "Bankierzy" Jacka Kaczmarskiego są bankierami, którzy się nieustannie bogacą.

Pytanie: Kim są podmioty liryczne (osoby mówiące) w utworze "Bankierzy" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bankierzy/
 2. "Bośmy bankierzy, a nie mnisi. W skrzyniach mamy skarpety, A w skarpetach monety Co się mnożą w monetach oczu."

Do utworu „Cios w cios…”.

Jacek Kaczmarski utwór pt. "Cios w cios..." de dedykuje swojemu dziadkowi.

Pytanie: Komu Jacek Kaczmarski dedykuje utwór pt. "Cios w cios"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/cios-w-cios/
 2. " Dziadkowi"