Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Somosierra”.

Główną myśl w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Somosierra" to hołd dla polskich żołnierzy, zwłaszcza strzelców konnych, którzy walczyli w bitwie pod Somosierrą w 1808 roku podczas wojen napoleońskich.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Somosierra”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/somosierra/
 2. ,,Ale twarz z ognia jeszcze nieobeschłą Będą musieli w szczere giąć uśmiechy Z oczu wymazać swoją hardą przeszłość Uszy nastawić na szeptów oddechy Nie ten umiera co właśnie umiera Lecz ten co żyjąc w martwej kroczy chwale Więc ci co polegli – poszli w bohatery Ci co przeżyli – muszą walczyć dalej"

Do utworu „Portret zbiorowy we wnętrzu – Dom Opieki”.

Obraz „Portret regentek domu staruszek w Haarlemie”, którym zainspirował się Jacek Kaczmarski pisząc utwór „Portret zbiorowy we wnętrzu – Dom Opieki” wystawiony jest we Frans Hals Museum w Haarlemie.

Pytanie: Gdzie wystawiony jest obraz „Portret regentek domu staruszek w Haarlemie”, którym zainspirował się Jacek Kaczmarski pisząc utwór „Portret zbiorowy we wnętrzu – Dom Opieki”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/portret-zbiorowy-we-wnetrzu-dom-opieki/
 2. „„Jeszcze jeden portret zbiorowy we wnętrzu “Dom obieki” wg. tego samego malarza holenderskiego Franza Halsa,…”

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals
 4. „„Portret regentek domu staruszek w Haarlemie” (1664), 172,5 × 256 cm, Frans Hals Museum, Haarlem”.

Do utworu „Somosierra”.

Dzieło, które Jacek Kaczmarski powziął sobie za inspirację do napisania utworu pt. "Somosierra" obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Pytanie: Gdzie obecnie znajduje się dzieło, które Jacek Kaczmarski powziął sobie za inspirację do napisania utworu pt. "Somosierra"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/somosierra/
 2. "(wg obrazu P. Michałowskiego)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szar%C5%BCa_w_w%C4%85wozie_Somosierra
 4. "Obecnie dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie."

Do utworu „Somosierra”.

Legendarna szarża pod Somosierrą, która stanowiła ostateczną inspirację Jacka Kaczmarskiego do napisania utworu pt. "Somosierra" trwała koło 8-10 minut.

Pytanie: Ile czasu trwała legendarna szarża pod Somosierrą, która stanowiła ostateczną inspirację Jacka Kaczmarskiego do napisania utworu pt. "Somosierra"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/somosierra/
 2. "(wg obrazu P. Michałowskiego)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Somosierr%C4%85
 4. "Bitwa pod Somosierrą – trwająca osiem do dziesięciu minut szarża"

Do utworu „Przypowieść o ślepcach”.

Pietera Bruegla Starszego, autora obrazu, który dla Jacka Kaczmarskiego był inspiracją przy pisaniu utworu pt. "Przypowieść o ślepcach", nazywano "chłopskim" ponieważ większość jego dzieł była poświęcona takiej właśnie tematyce.

Pytanie: Jak nazywano autora obrazu, który dla Jacka Kaczmarskiego był inspiracją przy pisaniu utworu pt. "Przypowieść o ślepcach"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/przypowiesc-o-slepcach/
 2. "(wg obrazu P. Breughla st.)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_(starszy)
 4. "Zwano go „Chłopskim” ze względu na tematykę jego obrazów."

Do utworu „Encore, jeszcze raz”.

Słowo "encore", użyte wielokrotnie przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Encore, jeszcze raz" zostało zapożyczone z języka francuskiego.

Pytanie: Z jakiego języka zapożyczone zostało słowo "encore", użyte wielokrotnie przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Encore, jeszcze raz"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/encore-jeszcze-raz/
 2. ,,Skacz, jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz! Encore, encore, jeszcze raz!"

 3. https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/encore
 4. ,,Tłumaczenia dla hasła „encore“ w francusko » polski słowniku" " encore (répétition):"

Do utworu „Ofiara”.

Utwór "Ofiara" Jacka Kaczmarskiego to refleksyjna podróż przez ludzkie doświadczenia, w których autor eksploruje kontrasty między życiem codziennym a głębszymi, filozoficznymi kwestiami istnienia i przemijania.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Ofiara”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ofiara/
 2. "Co wtedy mam robić na drewnianym ganku Z brwią troski, w krawacie – i nad filiżanką Z bezwzględnym fusem na dnie? Jak dziecko ocalić? Ma chore migdałki, Nie mogę w zagładę wszak wkroczyć – bez walki – Nie jego bierzcie, lecz mnie!"

Do utworu „Młody Bachus”.

Obraz Caravaggia ,,Bachus", którym Jacek Kaczmarski inspirował się pisząc tekst pt. ,,Młody Bachus" powstał w trakcie baroku.

Pytanie: W jakiej epoce powstał obraz Caravaggia ,,Bachus", którym Jacek Kaczmarski inspirował się pisząc tekst pt. ,,Młody Bachus"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mlody-bachus/
 2. ,,(wg obrazu Caravaggia)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bachus_(obraz_Caravaggia)
 4. ,,Bachus – obraz stworzony w 1596 roku przez włoskiego artystę barokowego Caravaggia. Jest to jeden z jego wcześniejszych obrazów."

Do utworu „Ballada o spalonej synagodze”.

Bruno Schulz, którego grafiki były inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego do napisania utworu ,,Ballada o spalonej synagodze" urodził się w rodzinie zasymilowanych Żydów.

Pytanie: W jakiej rodzinie urodził się Bruno Schulz, którego grafiki były inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego do napisania utworu ,,Ballada o spalonej synagodze"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ballada-o-spalonej-synagodze/
 2. ,,(wg grafiki B. Schulza)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruno_Schulz
 4. ,,Bruno Schulz urodził się 12 lipca 1892 w Drohobyczu koło Lwowa, w rodzinie zasymilowanych Żydów."

Do utworu „Bar w Folies-Bergère”.

Gwar wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Bar w Folies-Bergère" to mieszanina wielu głosów zlewających się w jedną całość.

Pytanie: Czym jest gwar wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Bar w Folies-Bergère"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bar-w-folies-bergere/
 2. ,,Czy ogłusza cię gwar głosów naszych"

 3. https://sjp.pwn.pl/szukaj/gwar.html
 4. ,,gwar «mieszanina wielu głosów zlewających się w jedną całość» • gwarek"

Do utworu „Sąd nad Goyą”.

Wspomniany przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Sąd nad Goyą" Korsykanin to Napoleon Bonaparte.

Pytanie: Kim był wspomniany przez Jacka Kaczmarskiego w utworze "Sąd nad Goyą" Korsykanin?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/sad-nad-goya/
 2. "Korsykanin zmywa z tronów Zabobonów ciemną ciecz – Grzebie w trzewiach wyzwolonych Lepki od wolności miecz."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
 4. "Urodził się jako Napoleone di Buonaparte w Ajaccio na Korsyce w szlacheckiej rodzinie pochodzenia włoskiego."

Do utworu „Krzyk”.

Utwór Jacka Kaczmarskiego ,,Krzyk" powstał na podstawie obrazu Edvarda Muncha.

Pytanie: Jaki obraz stał się inspiracją dla Jacka Kaczmarskiego do powstania utworu ,,Krzyk"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/krzyk/
 2. ,,(wg obrazu E. Muncha)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzyk_(obraz)
 4. Krzyk (norw. Skrik) – obraz ekspresjonistyczny namalowany w 1893 r. przez norweskiego artystę Edvarda Muncha.

Do utworu „Jałta”.

Jacek Kaczmarski wspominając Stalina w utworze pt. "Jałta", używa zwrotu "Góral" ze względu na Gruzińskie pochodzenie przywódcy ZSRR.

Pytanie: Dlaczego Jacek Kaczmarski wspominając Stalina w utworze pt. "Jałta", używa zwrotu "Góral"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/jalta/
 2. "Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, Co robi Góral w krymską noc, Gdy gestem w wiernych towarzyszy Wpaja swą legendarną moc."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin
 4. "radziecki rewolucjonista bolszewicki, dyktator, polityk i zbrodniarz komunistyczny pochodzenia gruzińskiego"

Do utworu „Jałta”.

W utworze pt. "Jałta" autorstwa Jacka Kaczmarskiego Winston Churchill nazwany jest "Lwem Albionu", ponieważ lwy znajdują się w herbie Anglii, a Albion jest nazwą Wysp Brytyjskich używaną jeszcze przez starożytnych.

Pytanie: Dlaczego w utworze pt. "Jałta" autorstwa Jacka Kaczmarskiego Winston Churchill nazwany jest "Lwem Albionu"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/jalta/
 2. "W resztce cygara mdłym ogniku Pływała Lwa Albionu twarz:"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Albion
 4. "Albion – starodawna i literacka nazwa Anglii (Wielkiej Brytanii) spotykana u autorów starożytnych."

Do utworu „Trzy portrety”.

Autorem obrazów, którymi zainspirował się Jacek Kaczmarski pisząc utwór pt. "Trzy portrety" jest Frans Hals.

Pytanie: Kto jest autorem obrazów, którymi zainspirował się Jacek Kaczmarski pisząc utwór pt. "Trzy portrety"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/trzy-portrety/
 2. "(wg obrazów F. Halsa)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals
 4. "Frans Hals (ur. między 1581 a 1585 w Antwerpii, zm. 26 sierpnia 1666 w Haarlemie) – holenderski malarz, przedstawiciel baroku.(...) Ludzie z wczesnych portretów Halsa urzekają witalną siłą, zdrowiem i pogodą."