Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Wojna postu z karnawałem”.

Autorem dzieła, którym zainspirował się Jacek Kaczmarski pisząc utwór pt. "Wojna postu z karnawałem" jest niderlandzki malarz Pieter Bruegel.

Pytanie: Jaki niderlandzki malarz jest autorem dzieła, którym zainspirował się Jacek Kaczmarski pisząc utwór pt. "Wojna postu z karnawałem"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wojna-postu-z-karnawalem/
 2. "(wg obrazu P. Breughla st.)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_karnawału_z_postem
 4. "Walka karnawału z postem (niderl. De strijd tussen Vasten en Vastenavond) – obraz niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla, powstały w 1559."

Do utworu „“1788” albo dramat na końcu świata”.

William Dampier wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,“1788” albo dramat na końcu świata" był brytyjskim żeglarzem odkrywcą, przyrodnikiem i zarazem korsarzem.

Pytanie: Kim był William Dampier wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,“1788” albo dramat na końcu świata"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/1788-2/1788-albo-dramat-na-koncu-swiata/
 2. ,,Ich opinie poparł w 1688 roku angielski pirat William Dampier"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Dampier
 4. ,,William Dampier (ur. w sierpniu lub 5 września 1652, zm. w marcu 1715) – brytyjski żeglarz odkrywca, przyrodnik i zarazem korsarz. Pierwszy Anglik, który zbadał i wyrysował na mapie części Nowej Holandii (Australia) i Nowej Gwinei. Był też pierwszym, który opłynął świat trzy razy."

Do utworu „Chrystus i kupcy”.

Bankierzy wyrzuceni przez Chrystusa ze świątyni, o których mówi Jacek Kaczmarski w utworze "Chrystus i kupcy", zamieniali greckie i rzymskie monety na żydowskie.

Pytanie: Co zamieniali bankierzy, wyrzuceni przez Chrystusa ze świątyni, o których mówi Jacek Kaczmarski w utworze "Chrystus i kupcy"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/chrystus-i-kupcy/
 2. "Wynoście się natychmiast kupcy i handlarze Złodzieje i żebracy śliniący brudne grosze"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczyszczenie_świątyni
 4. "Na jej dziedzińcu znajdowało się wiele zwierząt oraz stołów bankierów, którzy zamieniali monety greckie i rzymskie na monety żydowskie (jedyne, których można było używać podczas uroczystości świątynnych)."

Do utworu „Requiem rozbiorowe”.

W utworze pt. "Requiem rozbiorowe" Jacek Kaczmarski w konwencji utworu żałobnego omawia losy tych, którzy w jakiś sposób przyczynili się do upadku Polski.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Requiem rozbiorowe”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/requiem-rozbiorowe/
 2. "Głos I: Tym, co w szkarłatach, tym w kazamatach, Tym, co w kapturach i tym na sznurach, Tym, co w powozach i tym w powrozach – Chór: Lacrimosa."

Do utworu „Encore, jeszcze raz”.

Fraza powtarzana "Encore" występująca w tytule i refrenie utworu Jacka Kaczmarskiego "Encore, jeszcze raz" oraz na obrazie Fiedotowa, będącym inspiracją tego utworu, przywołuje na myśl wojskowe rozkazy.

Pytanie: Co może przywoływać na myśl fraza powtarzana "Encore" występująca w tytule i refrenie utworu Jacka Kaczmarskiego "Encore, jeszcze raz" oraz na obrazie Fiedotowa, będącym inspiracją tego utworu?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/encore-jeszcze-raz/
 2. "Encore, encore, jeszcze raz!"

 3. Iwona Grabska-Gradzińska, “Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego”, 59
Do utworu „Zaparcie się Apostoła Piotra”.

Ojciec Piotra Apostoła, o którym mówi Jacek Kaczmarski w utworze "Zaparcie się Apostoła Piotra" na imię miał Jan.

Pytanie: Jak na imię miał ojciec Piotra Apostoła, o którym mówi Jacek Kaczmarski w utworze "Zaparcie się Apostoła Piotra"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zaparcie-sie-apostola-piotra/
 2. "– Więc byłeś z nim! Mam świadków potwierdzenie Lecz starzec znów szczerze wypiera się – Mówiłem już że nie."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Apostoł#Zobacz_też
 4. "Według Ewangelii Piotr był synem Jana"

Do utworu „Zaparcie się Apostoła Piotra”.

Według tradycji żona Piotra Apostoła, o którym mówi Jacek Kaczmarski w utworze "Zaparcie się Apostoła Piotra", na imię miała Perpetua.

Pytanie: Jak, według tradycji miała na imię żona Piotra Apostoła, o którym mówi Jacek Kaczmarski w utworze "Zaparcie się Apostoła Piotra"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zaparcie-sie-apostola-piotra/
 2. "Zaparcie się Apostoła Piotra"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Apostoł#Uwagi
 4. "Tradycja uznaje, że żoną Piotra była św. Perpetua"

Do utworu „Żegluga”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Żegluga" główną myślą jest przedstawienie ludzkiej życiowej podróży przez burzliwe wody w sposób metaforyczny, a także autor podkreśla trudności spotykające człowieka w życiu, a także stopniową akceptację losu jaki jest dany człowiekowi.

Pytanie: Jak krótko opisać główną myśl zawartą w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. „Żegluga”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zegluga/
 2. "I nie walczę już z morzem ni z czasu upiorem – Walczę już tylko z własnym gwiazdozbiorem." "Żeglarz grecki – z rękami na niechętnym sterze Nie ufam już załodze i w bogów nie wierzę. Przez poszarpany żagiel i splątane liny Patrzę na nieprzychylne nieba koleiny."

Do utworu „Zakopywanie głowy”.

Thomas More, wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Zakopywanie głowy", żył w latach 1478 - 1535.

Pytanie: W jakich latach żył Thomas More, wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Zakopywanie głowy"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zakopywanie-glowy/
 2. "Głowę Chrzciciela i Karola, Dantona i Tomasza More’a."

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_More
 4. "Thomas More (wym. /ˈtɒməs ˈmɔː/), forma spolszczona Tomasz More, Morus (ur. 7 lutego 1478 w Londynie, zm. 6 lipca 1535 tamże) – angielski myśliciel, pisarz i polityk, członek Izby Lordów i kanclerz królewski, tercjarz franciszkański (OFS), męczennik chrześcijański czczony przez anglikanów, święty Kościoła katolickiego."

Do utworu „Mury”.

W utworze "Mury" Jacka Kaczmarskiego mury są symbolem barier jakie władze komunistyczne narzucały ludziom.

Pytanie: Czego symbolem są mury przedstawione w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Mury"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mury/
 2. "Patrzył na równy tłumów marsz, Milczał wsłuchany w kroków huk, A mury rosły, rosły, rosły, Łańcuch kołysał się u nóg…"

 3. https://poezja.org/wz/interpretacja/3411/Mury
 4. "Pie­śniarz ob­ser­wu­je spo­łe­czeń­stwo, któ­re wciąż two­rzy po­dzia­ły, wpę­dza­jąc się w jesz­cze więk­szą nie­wo­lę. De­mon­stran­ci, któ­rzy z prze­ko­na­niem śpie­wa­li o ko­niecz­no­ści zbu­rze­nia wszyst­kich mu­rów, sami za­czy­na­ją se­gre­go­wać lu­dzi. "

Do utworu „Bob Dylan”.

Bob Dylan - inspiracja do napisania utworu pod tytułem "Bob Dylan" przez Jacka Kaczmarskiego - w 2016 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

Pytanie: Jaką nagrodę dostał Bob Dylan - inspiracja do napisania utworu pod tytułem "Bob Dylan" przez Jacka Kaczmarskiego - w 2016 roku?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bob-dylan/
 2. "Ocean w nas śpi I horyzont z nas drwi Płytka fala fałszywie się mieni A prawdziwy jest rejs Do nieznanych ci miejsc Kiedy płyniesz na przekór przestrzeni I na tej z wielu dróg Po co ci para nóg I tak dotrzesz na pewno do końca Niepotrzebny ci wzrok Żeby wyczuć swój krok I nie musisz wciąż radzić się słońca Wielbicieli i sług Tłum ci zawisł u nóg To wolności twej chciwi strażnicy Zaprowadzisz ich tam Gdzie powinieneś być sam Z nimi żadnej nie przejdziesz granicy Zlekceważą twój głos Którym wróżysz im los Od jakiego ich nic nie wyzwoli Bo zabije ich las Rąk co klaszczą na czas W marsza rytm co śmierć niosąc nie boli Patrz jak piją i żrą Twoją żywią się krwią I żonglują słowami twych pieśni Lecz nic nie śni im się A najlepiej wiesz że Nie istnieje wszak to co się nie śni By przy śmierci twej być Płakać śmiać się i drwić To jedyny cel twojej eskorty Oddaj komuś rząd dusz I na własny szlak rusz Tam gdzie żadne nie zdarzą się porty Mówić będą żeś zbiegł Ale wyjdą na brzeg I zdradzieckie ci lampy zapalą Ale ty patrząc w dal Płynąć będziesz wśród fal Aż sam wreszcie staniesz się falą"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
 4. "Bob Dylan (ur. jako Robert Allen Zimmerman 24 maja 1941 w Duluth) – amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, pisarz i poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016"

Do utworu „Wiosna 1905”.

Jacek Kaczmarski tworząc ekfrazę pt. „Wiosna 1905”, inspirował się obrazem Stanisława Masłowskiego „Wiosna roku 1905”.

Pytanie: Czym inspirował się Jacek Kaczmarski tworząc ekfrazę pt. „Wiosna 1905”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wiosna-1905/
 2. "(wg obrazu S. Masłowskiego)"

 3. https://www.groove.pl/jacek-kaczmarski/wiosna-1905/piosenka/266907
 4. „Utwór inspirowany obrazem Wiosna roku 1905 Stanisława Masłowskiego z 1906 roku.”

Do utworu „Ambasadorowie”.

Hans Holbein Młodszy, którego obrazem inspirował się Jacek Kaczmarski, tworząc utwór pt. „Ambasadorowie”, spoczywa na cmentarzu St. Andrews w Londynie.

Pytanie: Podaj miejsce pochowku Hansa Holbeina Młodszego, którego obrazem inspirował się Jacek Kaczmarski, tworząc utwór pt. „Ambasadorowie”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ambasadorowie/
 2. „(wg obrazu H. Holbeina Mł.)”

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Holbein_(m%C5%82odszy)
 4. „Pochowany został na cmentarzu St. Andrews w Londynie”

Do utworu „Ambasadorowie”.

Obraz autorstwa Hansa Holbeina Młodszego, którym inspirował się Jacek Kaczmarski, tworząc utwór pt. „Ambasadorowie”, w 1890 roku portret sprzedano National Gallery za kwotę 55 tys. funtów.

Pytanie: Za jaką kwotę został sprzedany National Gallery w 1890 obraz autorstwa Hansa Holbeina Młodszego, którym inspirował się Jacek Kaczmarski, tworząc utwór pt. „Ambasadorowie”?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ambasadorowie/
 2. „(wg obrazu H. Holbeina Mł.)”

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasadorowie
 4. „W 1890 portret został zakupiony przez National Gallery za sumę 55 tys. funtów”

Do utworu „Rublow”.

W twórczości Jacka Kaczmarskiego, oprócz utworu "Rublow", nawiązanie do filmów rosyjskiego reżysera Andrieja Tarkowskiego można znaleźć także w piosence "Stalker".

Pytanie: Oprócz utworu "Rublow", w jakiej jeszcze piosence Jacka Kaczmarskiego można znaleźć nawiązanie do filmów rosyjskiego reżysera Andrieja Tarkowskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rublow/
 2. "(wg filmu A. Tarkowskiego)"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalker_(film_1979)
 4. "Do filmu nawiązuje piosenka Stalker autorstwa Jacka Kaczmarskiego."