Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Kazimierz Wierzyński”.

Kresem naszych marzeń w piosence Jacka Kaczmarskiego "Kazimierz Wierzyński" jest zaświat.

Pytanie: Co Jacek Kaczmarski uznał za kres marzeń w utworze "Kazimierz Wierzyński"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/kazimierz-wierzynski/
 2. "Zaświat to przecież – Kresy naszych marzeń –"

Do utworu „Romantyczność (Do sztambucha)”.

Po drugiej strojnie jeziora w utworze Jacka Kaczmarskiego "Romantyczność (Do sztambucha)" był wędkarz.

Pytanie: Kogo Jacek Kaczmarski umieścił po drugiej stronie jeziora w piosence "Romantyczność (Do sztambucha)"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/romantycznosc-do-sztambucha/
 2. "Na drugim brzegu wędkarz, jak ważka"

Do utworu „Ostatnie dni Norwida”.

Wersy w każdej ze zwrotek piosenki "Ostatnie dni Norwida Jacka Kaczmarskiego rymują się według schematu: 1 - 4, 2 - 3 - 5.

Pytanie: Według jakiego schematu rymują się wersy w poszczególnych zwrotkach piosenki "Ostatnie dni Norwida" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/ostatnie-dni-norwida/
 2. Przykład zwrotki: Piękno jest na to, żeby zachwycało – Nie znam piękniejszej nad – Piękno – ojczyzny, W której – minąwszy przeznaczeń mielizny – Warto zanurzyć obolałe ciało, Pychy się wyzbyć.

Do utworu „Jałta”.

Z treści utworu „Jałta” autorstwa Jacka Kaczmarskiego wynika to, że Polska, pod przyzwoleniem USA i Wielkiej Brytanii (u boku, której walczyły polskie wojska), przeszła z pod nazistowskiej na radziecką okupację, co dało do myślenia Polakom i pozwoliło im odczuć, że ich sojusznicy mają pogardliwy stosunek do wolności państwa Polskiego.

Pytanie: Dlaczego, według utworu Jacka Kaczmarskiego pt. „Jałta”, konferencja wielkiej trójki w Jałcie stała się dla Polaków symbolem zdrady dokonanej przez sojuszników?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/jalta/
 2. „ Nie miejcie żalu do Roosevelta, Pomyślcie ile musiał znieść! Fajka, dym cygar i butelka – Churchill, co miał sojusze gdzieś. Wszakże radziły trzy imperia Nad granicami, co zatarte; W szczegółach zaś już siedział Beria – I tak rozumieć trzeba Jałtę!”

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Konferencja_ja%C5%82ta%C5%84ska
 4. „ Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie, na którego czele stał premier Tomasz Arciszewski, wydał 13 lutego 1945 roku oficjalne oświadczenie, w którym potępił postanowienia jałtańskie. Stwierdził w nim, że decyzje Konferencji Trzech zostały przygotowane i powzięte nie tylko bez udziału i upoważnienia Rządu Polskiego, ale i bez jego wiedzy. Metoda ta w stosunku do Polski jest nie tylko zaprzeczeniem elementarnych zasad, które obowiązują sojuszników, ale stanowi niewątpliwe naruszenie litery i ducha Karty Atlantyckiej oraz prawa każdego do występowania w obronie własnych interesów.”

Do utworu „Zabić kota”.

Przyjaciel podmiotu lirycznego wspomniany w utworze pt. ,,Zabić kota" Jacka Kaczmarskiego ma dziesięć lat.

Pytanie: Ile lat ma przyjaciel podmiotu lirycznego w utworze ,,Zabić kota" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/zabic-kota/
 2. ,,Dziesięcioletni mój przyjaciel Świrus."

Do utworu „A my nie chcemy uciekać stąd”.

Dom utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,A my nie chcemy uciekać stąd’’ był dla osób psychicznie i nerwowo chorych.

Pytanie: Dla kogo był dom w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,A my nie chcemy uciekać stąd’’?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/a-my-nie-chcemy-uciekac-stad/
 2. ,,Dom dla psychicznie i nerwowo chorych!"

Do utworu „Na Jedynego”.

Jacek Kaczmarski w utworze ,,Na Jedynego" wymienił dwie planety: Jowisz i Saturn.

Pytanie: Jakie planety wymienia Jacek Kaczmarski w utworze ,,Na Jedynego" ?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/na-jedynego/
 2. ,,Jowisz, Chrystus, Bujak, Saturn"

Do utworu „Bajka”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego pod tytułem „Bajka" historia opowiadana przez podmiot liryczny kończy się słowami: „Żyć będą długo i szczęśliwie".

Pytanie: Jakimi słowami kończy się historia opowiedziana w utworze Jacka Kaczmarskiego pod tytułem „Bajka“?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bajka/
 2. „Żyć będą długo i szczęśliwie“

Do utworu „Świadectwo”.

Jacek Kaczmarski w utworze pt. ,,Świadectwo" nazywa Wojciecha Jaruzelskiego - Spawaczem.

Pytanie: Kim jest ,,Spawacz" przedstawiony w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,, Świadectwo" ?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/swiadectwo/
 2. ,,Spawacz gra w bambuko z Glempem"

 3. https://akapedia.pl/Wojciech_Jaruzelski
 4. ,,Wojciech Jaruzelski (znany również jako generał Jaruzelski, Jaruzel lub Spawacz)"

Do utworu „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego”.

Ruda dziewczyna z "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" Jacka Kaczmarskiego jest nawiązaniem do Helli z "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa.

Pytanie: Ruda dziewczyna z "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" Jacka Kaczmarskiego jest nawiązaniem do jakiej postaci z rosyjskiej literatury?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/epitafium-dla-wlodzimierza-wysockiego/
 2. "Tu do mnie! Tu do mnie! Ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi I do końskiej grzywy wiąże, Szarpię grzywę – rumak rży! Ona – Co ci jest mój książę? – Szepce mi…"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Epitafium_dla_W%C5%82odzimierza_Wysockiego
 4. "Inne aluzje są dużo mniej czytelne. „Ruda dziewczyna” z piątej i szóstej strofy może być postacią z Szału uniesień Władysława Podkowińskiego, Hellą z Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa lub połączeniem ich obu."

Do utworu „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego”.

Ruda dziewczyna z "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" Jacka Kaczmarskiego może być nawiązaniem do obrazu "Szał uniesień" Władysława Podkowińskiego.

Pytanie: Ruda dziewczyna z "Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego" Jacka Kaczmarskiego może być nawiązaniem do którego obrazu Władysława Podkowińskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/epitafium-dla-wlodzimierza-wysockiego/
 2. "Tu do mnie! Tu do mnie! Ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi I do końskiej grzywy wiąże, Szarpię grzywę – rumak rży! Ona – Co ci jest mój książę? – Szepce mi…"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Epitafium_dla_W%C5%82odzimierza_Wysockiego
 4. "Inne aluzje są dużo mniej czytelne. „Ruda dziewczyna” z piątej i szóstej strofy może być postacią z Szału uniesień Władysława Podkowińskiego, Hellą z Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa lub połączeniem ich obu."

Do utworu „Bal u Pana Boga”.

Na bankiecie w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Bal u Pana Boga" panuje wesoła i przyjazna atmosfera.

Pytanie: Jaka atmosfera panuje na bankiecie w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,, Bal u Pana Boga"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/bal-u-pana-boga/
 2. ,,Usta śmieją się drżą podniebienia I docenia się to że się jest sługą nieba Na bankiecie uśmiechy szerokie I wiruje wśród ścian piór biały puch Do nikogo nie staje nikt bokiem."

Do utworu „Władca Ciemności”.

Ludzie według szatana w utworze ,,Władca Ciemności" Jacka Kaczmarskiego staną się pyszni i zazdrośni wobec siebie nawzajem, ostatecznie sami ściągną na siebie klęski.

Pytanie: Jacy według szatana staną się ludzie w utworze ,,Władca Ciemności" Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wladca-ciemnosci/
 2. ,,On diabłu będzie służył, klęknie przed aniołem I obu zdusi jedną ręką A potem zniszczy to co stworzył trudem i mozołem Zostanie sam!"

Do utworu „Trzy portrety”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Trzy portrety" podmiot liryczny gardzi piersią cyganki i pozą kawalera.

Pytanie: Czym gardzi podmiot liryczny w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. "Trzy portrety"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/trzy-portrety/
 2. "Gardzę cyganko twoją piersią i twoją kawalerze pozą."

Do utworu „Pejzaż z szubienicą”.

Szubienica, opisana w utworze Jacka Kaczmarskiego "Pejzaż z szubienicą", nie jest pusta, w odróżnieniu od tej, przedstawionej na obrazie Pietera Bruegla.

Pytanie: Jaka jest zasadnicza różnica między szubienicą, przedstawioną na Obrazie Pietera Bruegla, a tą, zaprezentowaną w utworze Jacka Kaczmarskiego, będącą literacką interpretacją tego dzieła w utworze, pt. "Pejzaż z Szubienicą"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pejza%C5%BC_z_szubienic%C4%85
 2. "Temat obrazu stanowił inspirację dla utworu Jacka Kaczmarskiego pod tym samym tytułem, powstałego w 1978. W wierszu tym jednak szubienica nie jest pusta."