Instytut Jacka Kaczmarskiego

społecznościowy serwis konkursowy
pytaj i odpowiadaj

Pakiety pytań i odpowiedzi

przesłanych przez internautów

Każdy pakiet zawiera:

 • pytanie do nawiązań obecnych w którejś z piosenek J.K. lub takie, odpowiedź na które znajduje się stricte w jej treści,
 • propozycję odpowiedzi na to pytanie,
 • link(i) do źródła potwierdzającego, że proponowana odpowiedź jest poprawna.

Każdy pakiet poddany jest pod ocenę jurorów, którymi są zalogowani użytkownicy serwisu. Tak zdobywają oni punkty w rankingu oraz prawo do przesłania pakietów swojego autorstwa. Średnia zdobytych punktów oraz ilość wykonanych ocen decyduje o pozycji na liście rankingowej.

OCEŃ LOSOWO

pytania i odpowiedzi użytkowników.

Przeglądaj pakiety

Do utworu „Limeryki o narodach”.

Wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Limeryki o Narodach" Parias to przedstawiciel najniższej klasy społecznej w Indiach.

Pytanie: Kim był wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Limeryki o Narodach" parias?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/limeryki-o-narodach/
 2. "Więc wzgardził pariasem"

 3. https://sjp.pwn.pl/sjp/parias;2570725.html
 4. 1. «w Indiach: człowiek z najniższej grupy społecznej, nienależący do żadnej kasty, pozbawiony wszelkich praw»

Do utworu „Cromwell”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego "Cromwell" Purytanie idą na Londyn.

Pytanie: Gdzie idą Purytanie w utworze Jacka Kaczmarskiego "Cromwell"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/cromwell/
 2. "Idą na Londyn! Idą purytanie!"

Do utworu „Jałta”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego "Jałta" Stalin chciał uzyskać swobodę działań w Europie Wschodniej.

Pytanie: Co w utworze "Jałta" Jacka Kaczmarskiego chciał uzyskać Stalin?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/jalta/
 2. "Wszak po to tylko był triumwirat, By Stalin dostał to, co chciał."

 3. https://dzieje.pl/aktualnosci/konferencja-jaltanska
 4. "W zamian sowiecki przywódca żądał swobody działań w Europie Wschodniej"

Do utworu „Dzień gniewu”.

Autorem oryginalnego utworu "Dzień gniewu" którego tytułu użył również Jacek Kaczmarski jest Jan Kasprowicz.

Pytanie: Kto był autorem oryginalnego "Dnia gniewu" wspomnianego w utworze Jacka Kaczmarskiego pod tytułem "Dzień gniewu"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/dzien-gniewu/
 2. "Dzień gniewu"

 3. https://klp.pl/kasprowicz/a-6447.html
 4. "Utwór Kasprowicza przedstawia(...)"

Do utworu „Psychopata”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Psychopata" martwią się rodzice, mama i tata.

Pytanie: Kto się martwi w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Psychopata"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/psychopata/
 2. ,,Martwią się – mama i tata"

Do utworu „Psychopata”.

Bohater utworu Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Psychopata" popłakał się nad książką.

Pytanie: Nad czym popłakał się bohater utworu Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Psychopata"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/psychopata/
 2. ,,To nad książką się popłakał"

Do utworu „Trzy portrety”.

Tytuł utworu ,,Trzy portrety" autorstwa Jacka Kaczmarskiego odnosi się do obrazów autorstwa Fransa Halsa.

Pytanie: Do czyich obrazów odnosi się tytuł utworu ,,Trzy portrety" autorstwa Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/trzy-portrety/
 2. ,,Trzy portrety" (tytuł)

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals
 4. ,,Twórczość Halsa stała się inspiracją dla kilku utworów Jacka Kaczmarskiego: „Trzy portrety”"

Do utworu „Helena”.

Tytułowa bohaterka utworu Jacka Kaczmarskiego pod tytułem "Helena" to Helena Trojańska - królowa Sparty która wraz ze swoim kochankiem Parysem była powodem wojny trojańskiej.

Pytanie: Kim była tytułowa bohaterka utworu Jacka Kaczmarskiego pod tytułem "Helena" i jaki związek miała z wojną trojańską?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/helena/
 2. "Obydwaj szepniecie Heleno"

 3. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Helena_Troja%C5%84ska
 4. Helena Trojańska (gr. Ἑλένη Helénē) – w mitologii greckiej królewna i królowa Sparty; bohaterka Iliady Homera.

Do utworu „Wojna postu z karnawałem”.

Według utworu "Wojna Postu z Karnawałem" Jacka Kaczmarskiego na tronie siedział wychudzony apostoł - symbol postu.

Pytanie: Kto według utworu "Wojna Postu z Karnawałem" Jacka Kaczmarskiego siedział na tronie?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wojna-postu-z-karnawalem/
 2. "A na tronie wychudzony tkwi apostoł postu"

Do utworu „Poranek”.

W utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Poranek" dzwony obwieszczają Dzień Boży.

Pytanie: Co obwieszczają dzwony w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Poranek" ?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/poranek/
 2. ,,To Dzień Boży – obwieszczają dzwony: Ding – dong, ding – dong"

Do utworu „Nasza klasa I (do "premiera")”.

Zespół miejski Białego Miasta Tel Awiwu, wspomnianego w utworze ,,Nasza klasa I (do "premiera")" autorstwa Jacka Kaczmarskiego, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pytanie: Na jaką prestiżową listę wpisano zespół miejski Białego Miasta Tel Awiwu, wspomnianego w utworze ,,Nasza klasa I (do "premiera")" autorstwa Jacka Kaczmarskiego?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/nasza-klasa/
 2. ,,Co się stało z naszą klasą – Pyta Adam w Tel Awiwie,"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Białe_Miasto_(Tel_Awiw)
 4. ,,Zespół miejski Białego Miasta Tel Awiwu został umieszczony w 2003 na Liście światowego dziedzictwa UNESCO, "wybijający się przykład planowania nowego miasta i architektury z wczesnego wieku XX, adaptowany do wymogów konkretnego kulturowego i geograficznego kontekstu"."

Do utworu „O zachowaniu przy stole”.

Podmiot liryczny w utworze Jacka Kaczmarskiego ot. ,,O zachowaniu przy stole" zachęca biesiadników, aby korzystając z okazji jedli i pili.

Pytanie: Podmiot liryczny w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. ,,O zachowaniu przy stole" mówi do innych biesiadników, aby korzystali z okazji i co dzięki niej robili ?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/o-zachowaniu-przy-stole/
 2. ,,Zatem jedzmy i pijmy, korzystajmy z okazji Bo Bóg wie kiedy znowu sam nakryje się stół!"

Do utworu „Dylemat”.

AK wspomniana w utworze Jacka Kaczmarskiego "Dylemat" była to organizacja militarna Polskiego Państwa Podziemnego w okresie 2 wojny światowej.

Pytanie: Czym była wspomniana w utworze "Dylemat" Jacka Kaczmarskiego AK?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/dylemat/
 2. "No, ale ja byłem w AK "

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
 4. "Armia Krajowa (AK) lub Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim „PZP” (Polski Związek Powstańczy) – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego[1] w latach II wojny światowej, "

Do utworu „Dylemat”.

AL, wspomniana w utworze Jacka Kaczmarskiego "Dylemat" była to konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej w okresie 2 wojny światowej.

Pytanie: Czym była AL, wspomniana w utworze Jacka Kaczmarskiego "Dylemat"?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/dylemat/
 2. "No, ale tamten był w AL"

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Ludowa
 4. "Armia Ludowa (AL) – konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej, "

Do utworu „Testament ’95”.

Według dzieła "Testament '95" Jacek Kaczmarski ma 38lat.

Pytanie: Ile lat według dzieła "Testament '95" miał Jacek Kaczmarski?

Źródła przekonujące o poprawności odpowiedzi:

 1. https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/testament-95/
 2. "W trzydziestym ósmym roku życia Pod koniec dwudziestego wieku"